Chreav, Siem Reap, Siem Reap
Chreav, Siem Reap, Siem ReapChreav, Siem Reap, Siem ReapChreav, Siem Reap, Siem ReapChreav, Siem Reap, Siem Reap

Land for Sale in Chreav

Chreav, Siem Reap, Siem Reap

For sale$100,000

Land for sale (urgent) Siem reap / Cheav

ដី លក់បន្ទាន់ ក្រៅក្រុងសៀមរាប​ / បុស្សក្រឡាញ់

លេខសំគាល់៖ LSO 2058

-តំលៃ៖ 100000 $ ចរចារ

-ទំហំដី: 12.50​​ គុណ 80 ម

-ផ្លូវ: 8ម​

-ប្លង់រឹង

-ទីតាំងដី ៖ នៅភូមិបុស្សក្រឡាញ់ សង្គាត់ជ្រាវ សៀមរាប​

ទំនាក់ទំនងពត័មាន: ,

+Land for sale (urgent) Siem reap / Cheav

ID property: LSO 2058

- Price: 100000$ (Negotiable)

- Land size:12.50 x 80 m

- Road size: 8m

- Hard Tittle

- Location: In Bos Krolanh village sangkat Chreav Siem Reap Province

Please contact us for visit: ,

Email:

FB Page: A1 Real Estate Cambodia Co., ltd

Office address: (Thai Hout Super Market) Mondul 1 Village, Sangkat Svay Dong kom, Siem Reap City.

Property Overview

Agency and Location Profiles

A1 Cambodia

A1 Cambodia

For Sale

For Sale

775 Homes

For Rent

For Rent

735 Homes

Area

Area

Siem Reap

735

Agent

1

Siem Reap

Buy

Buy

$984 - $348K

Rent

Rent

$415 - $1K

1773

For Sale

1773 Homes

For Rent

For Rent

2519 Homes

Loan Calculator

BRED Bank
Phillip Bank
30%
%
years
$1,126/month
Property Price
$100,000
Interest
$24,604
Total
$124,604

Similar Land in Siem Reap