Logo
Chreav, Siem Reap, Siem Reap
Chreav, Siem Reap, Siem ReapChreav, Siem Reap, Siem ReapChreav, Siem Reap, Siem Reap

Land for Sale in Chreav

Chreav, Siem Reap, Siem Reap

Sale price$300$300/m²
1Floors

Land for sale

ដី លក់បន្ទាន់

លេខសំគាល់៖ LSI 1835

-តំលៃ៖ 300$/m2 (ចចារ)

-ទំហំដី:: 25 x 45 m

-ផ្លូវ: ដិក្រហម

-ទីតាំងដិ៖ នៅចំងាយ​​​ ១៥គម​​​​ ពីផ្សរខ្នារ ក្រុងសៀមរាប.

ទំនាក់ទំនងពត័មាន: 092 318 343, 096 6477 577

+Land for sale (urgent)

ID property: LSI 1835

- Price: 300$/m2 (Negotiable)

- Land size:24 x 45m

- Location: Near Khnar Market Siem Reap Province

Please contact us for visit: +85596 6477 577, +855 92 318 343

Email: info@a1-realestate.com

www.a1-realestate.com

FB Page: A1 Real Estate Cambodia Co., ltd

Office address: (Thai Hout Super Market) Mondul 1 Village, Sangkat Svay Dong kom, Siem Reap City.

Property Overview

Views

City Views

Amenities

Commercial area

Nearby Places

Agency and Location Profiles

A1 Real Estate Cambodia

A1 Real Estate Cambodia

For Sale

For Sale

525 Homes

For Rent

For Rent

697 Homes

Area

Area

Siem Reap

697

Agent

1

Siem Reap

Buy

Buy

$15K - $386K

Rent

Rent

$350 - $2K

1896

For Sale

1896 Homes

For Rent

For Rent

2886 Homes

Loan Calculator

30%
%
years
$3/month
Property Price
$300
Interest
$74
Total
$374

Similar Land in Siem Reap