Logo
Chreav, Siem Reap, Siem Reap
Chreav, Siem Reap, Siem ReapChreav, Siem Reap, Siem ReapChreav, Siem Reap, Siem Reap

Land for Sale in Chreav

Chreav, Siem Reap, Siem Reap

For sale$45,000$45,000/m²
175Land Area (m²)

ដី លក់បន្ទាន់ ក្រៅក្រុងសៀមរាប​/ ជ្រាវ

ដី លក់បន្ទាន់ ក្រៅក្រុងសៀមរាប​/ ជ្រាវ
លេខសំគាល់៖ LSO 2335
-តំលៃ៖ 45000$
-ទំហំដី: 5 x 35​ម
-ផ្លូវ: 10m
-ប្លង់រឹង
-ទីតាំងដិ៖ នៅភូមិខ្នារ សង្គាត់ជ្រាវ ក្រុងសៀមរាប.
ទំនាក់ទំនងពត័មាន: 092 318 343, 096 6477 577
+Land for sale (urgent)​ Siem reap / Chreav
ID property: LSO 2335
- Price: 45000$
- Land size: 5 x 35 m
- Road size: 10m
- Location: In Khnar Village Sangkat Chreav Siem Reap Province
Please contact us for visit: +85596 6477 577, +855 92 318 343
Email: info@a1-realestate.com
www.a1-realestate.com
FB Page: A1 Real Estate Cambodia Co., ltd
Office address: (Thai Hout Super Market) Mondul 1 Village, Sangkat Svay Dong kom, Siem Reap City.

Property Overview

Amenities

Commercial area