Chreav, Siem Reap, Siem Reap
Chreav, Siem Reap, Siem ReapChreav, Siem Reap, Siem ReapChreav, Siem Reap, Siem ReapChreav, Siem Reap, Siem Reap

Land for Sale in Chreav

Chreav, Siem Reap, Siem Reap

For sale$250

Land for sale (urgent) Siem reap / Chreav

ដី លក់បន្ទាន់ ក្រៅក្រុងសៀមរាប​​/ ជ្រាវ​

លេខសំគាល់៖ LSO 2068

-តំលៃ៖ 250$/m2 ចរចារ​

-ទំហំដី: 10 x 30 m

-ផ្លូវ: 8 m

-ប្លង់រឹង

-ទីតាំងដិ៖ នៅភូមិវាល សង្គាត់ជ្រាវ​ ក្រុងសៀមរាប.

ទំនាក់ទំនងពត័មាន: ,

+Land for sale (urgent) Siem reap / Chreav

ID property: LSO 2068

- Price: 250$/m2 (Negotiable)

- Land size: 10 x 30​m

- Road size: 8m

- Hard Tittle

- Location: In Chreav Siem Reap Province

Please contact us for visit: ,

Email:

FB Page: A1 Real Estate Cambodia Co., ltd

Office address: (Thai Hout Super Market) Mondul 1 Village, Sangkat Svay Dong kom, Siem Reap City.

Property Overview

Agency and Location Profiles

A1 Cambodia

A1 Cambodia

For Sale

For Sale

775 Homes

For Rent

For Rent

735 Homes

Area

Area

Siem Reap

735

Agent

1

Siem Reap

Buy

Buy

$995 - $346K

Rent

Rent

$415 - $1K

1775

For Sale

1775 Homes

For Rent

For Rent

2516 Homes

Loan Calculator

BRED Bank
Phillip Bank
30%
%
years
$3/month
Property Price
$250
Interest
$62
Total
$312

Similar Land in Siem Reap