Logo
Chreav, Siem Reap, Siem Reap
Chreav, Siem Reap, Siem ReapChreav, Siem Reap, Siem ReapChreav, Siem Reap, Siem ReapChreav, Siem Reap, Siem Reap

Land for Sale in Chreav

Chreav, Siem Reap, Siem Reap

For sale$260POA

Land for sale (urgent) Siem reap / Chreav

ដី លក់បន្ទាន់ ក្រៅក្រុងសៀមរាប​​ / ជ្រាវ
លេខសំគាល់៖ LSO 2064
-តំលៃ៖ 260$/m2
-ទំហំដី:​ 15​​​​ x 40​m
-ផ្លូវ: 30m
-ប្លង់រឹង​
-ទីតាំងដិ៖ នៅសង្គាត់ជ្រាវ​ ខេត្តសៀមរាប.
ទំនាក់ទំនងពត័មាន: ,
+Land for sale (urgent) Siem reap / Chreav
ID property: LSO 2064
- Price: 260$/m2
- Land size:15 x 40 m
- Road size: 30 m
- Hard Tittle
- Location: In Chreav Siem Reap Province
Please contact us for visit: ,
Email:

FB Page: A1 Real Estate Cambodia Co., ltd
Office address: (Thai Hout Super Market) Mondul 1 Village, Sangkat Svay Dong kom, Siem Reap City.

Property Overview