Logo
Kaoh Kong, Koh Kong
Kaoh Kong, Koh Kong

Land for Sale in Kaoh Kong

Kaoh Kong, Koh Kong

Sale price$700,000

ប្រភេទដីលក់| Type Of Land for Sale

#VV000009

ប្រភេទដីលក់| Type Of Land for Sale

**តម្លៃដាក់លក់| Salling Price: $ 70,000 ចរចា

-ទំហំដី | Land size: 100mx 500m

-ទីតាំង នៅលើផ្លូវជាតិលេខ10 ឆ្ពោះទៅកាន់ខេត្តកោះ

-ទីតាំងដី ប្រហែលជា10km ពីគំរោងស្ពានខ្ពស់ជាងគេនៅនៅកម្ពុជា ពីភ្នំមួយទៅភ្នំមួយ

-អាចដាំដំណាំបានច្រើនប្រភេទដូចជា កៅស៊ូ ធូរេន សៅម៉ៅ និងច្រើនទៀត

ទំនាក់ទំនងលេខ| Please contact us by:

089 888 277 / 093 888 260

Property Overview

Nearby Places

Agency and Location Profiles

KAT Appraisal

KAT Appraisal

For Sale

For Sale

878 Homes

For Rent

For Rent

215 Homes

Area

Area

Phnom Penh

215

Agent

3

Loan Calculator

30%
%
years
$7,884/month
Property Price
$700,000
Interest
$172,226
Total
$872,226