Phnom Penh, Phnom Penh
Phnom Penh, Phnom PenhPhnom Penh, Phnom Penh

Land for Sale in Phnom Penh

Phnom Penh, Phnom Penh

For sale$180,000
232Floor Area (m²)
232Land Area (m²)

Land for SALE

***=== English text Below ===***

ដីលក់

លេខសំគាល់ : 232

តម្លៃ : 180000$

ពត៍មានបន្ថែម

- ទំហំសរុប 225ម²

- ទំហំផ្ទះ​ 10x22.5ម

- ទីតាំងស្ថិតនៅ ខណ្ឌសែនសុខ ភ្នំពេញ

លេខទូរសព្ទ័ទំនាក់ទំនង: /

ឬទាក់ទងមកកាន់អ៊ីម៉ែល

Website:

FB Page: A1 Real Estate Cambodia Co., ltd

អាសយ័ដ្ធានការិយាល័យ : #E1A ផ្លូវ 334 បឹងកេងកង១ ភ្នំពេញ

*****************************************************************************************

Land for Sale

Property ID : 232

Price : 180000$

- Land Size 225m²

- Location Khan Sensok Phnom Penh

Please contact us:

Phone: /

Email:

Website:

FB Page: A1 Real Estate Cambodia Co., ltd

Office address: #E1A, St334, BKK1, Phnom Penh

Property Overview

Agency and Location Profiles

A1 Cambodia

A1 Cambodia

For Sale

For Sale

775 Homes

For Rent

For Rent

735 Homes

Area

Area

Siem Reap

735

Agent

1

Phnom Penh

Phnom Penh

Buy

Buy

$78K - $3M

Rent

Rent

$550 - $19K

5804

For Sale

5804 Homes

For Rent

For Rent

15024 Homes

Loan Calculator

BRED Bank
Phillip Bank
30%
%
years
$2,027/month
Property Price
$180,000
Interest
$44,287
Total
$224,287

Similar Land in Phnom Penh