Sala Kamraeuk, Siem Reap, Siem Reap
Sala Kamraeuk, Siem Reap, Siem ReapSala Kamraeuk, Siem Reap, Siem ReapSala Kamraeuk, Siem Reap, Siem ReapSala Kamraeuk, Siem Reap, Siem Reap

Land for Sale in Sala Kamraeuk

Sala Kamraeuk, Siem Reap, Siem Reap

For sale$180

Land for sale In Siem reap / Sala Kamreuk

ដី លក់ក្នុងក្រុងសៀមរាប /​សាលាកំរើក

លេខសំគាល់៖ LSI 2399

-តំលៃ៖ 180$/m2 (ចចារ)

-ទំហំដី:15000 m2

-ផ្លូវ: 8m

-ប្លង់រឹង

-ទីតាំងដិ៖ នៅសង្គាត់សាលាកំរើក ក្រុងសៀមរាប.

ទំនាក់ទំនងពត័មាន: ,

+Land for sale In Siem reap / Sala Kamreuk

ID property: LSI 2399

- Price: 180$/m2 (Negotiable)

- Land size:15000 m2

- Road size: 8m

- Hard Tittle

- Location: In Sangkat Sala kamreuk Siem Reap Province

Please contact us for visit: ,

Email:

FB Page: A1 Real Estate Cambodia Co., ltd

Office address: (Thai Hout Super Market) Mondul 1 Village, Sangkat Svay Dong kom, Siem Reap City.

Property Overview

Agency and Location Profiles

A1 Cambodia

A1 Cambodia

For Sale

For Sale

775 Homes

For Rent

For Rent

735 Homes

Area

Area

Siem Reap

735

Agent

1

Siem Reap

Buy

Buy

$1K - $348K

Rent

Rent

$415 - $1K

1798

For Sale

1798 Homes

For Rent

For Rent

2595 Homes

Loan Calculator

BRED Bank
Phillip Bank
30%
%
years
$2/month
Property Price
$180
Interest
$44
Total
$224

Similar Land in Siem Reap