Logo
Siem Reab, Siem Reap, Siem Reap
Siem Reab, Siem Reap, Siem ReapSiem Reab, Siem Reap, Siem ReapSiem Reab, Siem Reap, Siem ReapSiem Reab, Siem Reap, Siem Reap

Apartment for Sale in Siem Reab

Siem Reab, Siem Reap, Siem Reap

Sale price$35

រីករាយ​ឆ្នាំថ្មី​ ឆ្នាំ​សកល​ ២០២០​ ខាងមុខនេះ

តម្លៃខាងលេីនេះសម្រាប់ការកក់មុនថ្ងៃទី ៣០ ខែធ្នូខាងមុខនេះប៉ុណ្ណោះ

ទីតាំងៈ ភូមិជន្លង ឃុំសាលាកំរើក ក្រុងសៀមរាប (មុខអាហារដ្ឋានសែនសប្បាយ២) ត្រឹមតែ៥នាទីពីផ្សារចាស់(Pup Street)

* ទំនាក់ទំនង : 016262628 / 078262628 / 086988098

* Email : info@goalpropertyservice.com

Property Overview

Nearby Places

Agency and Location Profiles

sFuture Cambodia

sFuture Cambodia

For Sale

For Sale

36 Homes

For Rent

For Rent

61 Homes

Area

Area

Siem Reap

61

Agent

0

Siem Reap

Buy

Buy

$16K - $389K

Rent

Rent

$350 - $2K

1897

For Sale

1897 Homes

For Rent

For Rent

2824 Homes

Loan Calculator

BRED Bank
Phillip Bank
29%
%
years
$0/month
Property Price
$35
Interest
$9
Total
$44

Similar Apartments in Siem Reap