Logo
Siem Reab, Siem Reap, Siem Reap
Siem Reab, Siem Reap, Siem ReapSiem Reab, Siem Reap, Siem ReapSiem Reab, Siem Reap, Siem ReapSiem Reab, Siem Reap, Siem Reap

Land for Sale in Siem Reab

Siem Reab, Siem Reap, Siem Reap

For sale$30,000$30,000/m²
200Land Area (m²)

ដី លក់បន្ទាន់ ក្រៅក្រុងសៀមរាប​/ ស្វាយធំ

ដី លក់បន្ទាន់ ក្រៅក្រុងសៀមរាប​/ ស្វាយធំ
លេខសំគាល់៖ LSO 2094
-តំលៃ៖ 30000$ (ចចារ)
-ទំហំដី: 10 x 20 ម​
-ផ្លូវ: 10ម
-ប្លង់រឹង
-ទីតាំងដិ៖ នៅសង្គាត់ស្វាយធំ​ ក្រុងសៀមរាប.
ទំនាក់ទំនងពត័មាន: 092 318 343, 096 6477 577
+Land for sale (urgent)​ Siem reap / Svay Thom
ID property: LSO 2094
- Price: 30000$ (Negotiable)
- Land size: 10 x 20 m
- Road size: 10m
- Hard Tittle
- Location: In Sangkat Svay thom Siem Reap Province
Please contact us for visit: +85596 6477 577, +855 92 318 343
Email: info@a1-realestate.com
www.a1-realestate.com
FB Page: A1 Real Estate Cambodia Co., ltd
Office address: (Thai Hout Super Market) Mondul 1 Village, Sangkat Svay Dong kom, Siem Reap City.

Property Overview

Amenities

Commercial area