Logo
Siem Reab, Siem Reap, Siem Reap
Siem Reab, Siem Reap, Siem ReapSiem Reab, Siem Reap, Siem ReapSiem Reab, Siem Reap, Siem ReapSiem Reab, Siem Reap, Siem Reap

Land for Sale in Siem Reab

Siem Reab, Siem Reap, Siem Reap

Sale price$30,000$30,000/m²
200Land Area (m²)

ដី លក់បន្ទាន់ ក្រៅក្រុងសៀមរាប​/ ស្វាយធំ

ដី លក់បន្ទាន់ ក្រៅក្រុងសៀមរាប​/ ស្វាយធំ

លេខសំគាល់៖ LSO 2094

-តំលៃ៖ 30000$ (ចចារ)

-ទំហំដី: 10 x 20 ម​

-ផ្លូវ: 10ម

-ប្លង់រឹង

-ទីតាំងដិ៖ នៅសង្គាត់ស្វាយធំ​ ក្រុងសៀមរាប.

ទំនាក់ទំនងពត័មាន: 092 318 343, 096 6477 577

+Land for sale (urgent)​ Siem reap / Svay Thom

ID property: LSO 2094

- Price: 30000$ (Negotiable)

- Land size: 10 x 20 m

- Road size: 10m

- Hard Tittle

- Location: In Sangkat Svay thom Siem Reap Province

Please contact us for visit: +85596 6477 577, +855 92 318 343

Email: info@a1-realestate.com

www.a1-realestate.com

FB Page: A1 Real Estate Cambodia Co., ltd

Office address: (Thai Hout Super Market) Mondul 1 Village, Sangkat Svay Dong kom, Siem Reap City.

Property Overview

Amenities

Commercial area

Nearby Places

Agency and Location Profiles

A1 Real Estate Cambodia

A1 Real Estate Cambodia

For Sale

For Sale

525 Homes

For Rent

For Rent

697 Homes

Area

Area

Siem Reap

697

Agent

1

Siem Reap

Buy

Buy

$15K - $386K

Rent

Rent

$350 - $2K

1896

For Sale

1896 Homes

For Rent

For Rent

2886 Homes

Loan Calculator

30%
%
years
$338/month
Property Price
$30,000
Interest
$7,381
Total
$37,381

Similar Land in Siem Reap