Logo
Siem Reab, Siem Reap, Siem Reap
Siem Reab, Siem Reap, Siem ReapSiem Reab, Siem Reap, Siem ReapSiem Reab, Siem Reap, Siem Reap

Land for Sale in Siem Reab

Siem Reab, Siem Reap, Siem Reap

Sale price$380$380/m²

ដី លក់​​ បន្ទាន់ (លក់ក្រោមតំលៃទីផ្សារ)

ដី លក់​​ បន្ទាន់ (លក់ក្រោមតំលៃទីផ្សារ)

Property ID : LSI 1280

-លក់តំលៃ: 380 USD / m2

-ទំហំដី: 1050 m2

-ផ្លូវ: 30 m

-ប្លង់រឹង

-ដីនៅក្នុងក្រុង , ក្រុងសៀមរាប.

ទំនាក់ទំនងពត័មាន: 092 318 343, 096 6477 577

Land Rent (urgent)

- Price: 380 USD / m2

- Land size: 1050 m2

- Road size: 30 m

- Hard Tittle

- Location: , Siem Rdeap Province

info@a1-realestate.com

www.a1-realestate.com

.​ A1 Real Estate Cambodia Co., ltd

Office : #0270, Wat Domnak Village, Sangkat Salakomroerk, Siem Reap City

Property Overview

Property type: Land/DevelopmentTitle: Hard Title / FreeholdAgency: A1 Real Estate CambodiaProperty ID: 94173
Original ID: LSI 1280Listed: 1 year agoUpdated: 1 month ago

Nearby Places

Nothing selected

Agency and Location Profiles

A1 Real Estate Cambodia

A1 Real Estate Cambodia

For Sale

For Sale

524 Homes
For Rent

For Rent

717 Homes
717

Agent

1
View Profile

Siem Reap

Buy

Buy

$487 - $350K

Rent

Rent

$353 - $2K

1582

For Sale

1582 Homes
For Rent

For Rent

2525 Homes
See Neighbourhood Highlights

Loan Calculator

30%
%
years
$4/month
Property Price
$380
Interest
$93
Total
$473

Similar Land in Siem Reap