Siem Reap, Siem Reap
Siem Reap, Siem ReapSiem Reap, Siem ReapSiem Reap, Siem ReapSiem Reap, Siem Reap

Land for Sale in Siem Reap

Siem Reap, Siem Reap

For sale$45,000

Land for sale​ siem reap / Prey Kuy

ដី លក់ក្រៅក្រុងសៀមរាប​ / ព្រៃគុយ

លេខសំគាល់៖ LSO 2074

-តំលៃ៖ 45000$ (ចចារ)

-ទំហំដី:25​ x 50ម

-ផ្លូវ: 8ម

-ប្លង់រឹង

-ទីតាំងដិ៖ នៅព្រៃគុយ សង្គាត់កណ្តែក ខេត្តសៀមរាប.

ទំនាក់ទំនងពត័មាន: ,

+Land for sale​ siem reap / Prey Kuy

ID property: LSO 2074

- Price: 45000$ (Negotiable)

- Land size:25 x 50m

- Road size: 8 m

- Hard Tittle

- Location: In Prey Kuy Sangkat Kon daek Siem Reap Province

Please contact us for visit: ,

Email:

FB Page: A1 Real Estate Cambodia Co., ltd

Office address: (Thai Hout Super Market) Mondul 1 Village, Sangkat Svay Dong kom, Siem Reap City.

Property Overview

Agency and Location Profiles

A1 Cambodia

A1 Cambodia

For Sale

For Sale

775 Homes

For Rent

For Rent

735 Homes

Area

Area

Siem Reap

735

Agent

1

Siem Reap

Buy

Buy

$995 - $348K

Rent

Rent

$415 - $1K

1775

For Sale

1775 Homes

For Rent

For Rent

2516 Homes

Loan Calculator

BRED Bank
Phillip Bank
30%
%
years
$507/month
Property Price
$45,000
Interest
$11,072
Total
$56,072

Similar Land in Siem Reap