Siem Reap, Siem Reap
Siem Reap, Siem ReapSiem Reap, Siem ReapSiem Reap, Siem ReapSiem Reap, Siem Reap

Land for Sale in Siem Reap

Siem Reap, Siem Reap

For sale$170

Land for sale (urgent) - Sangkat Prey kuy

ដី លក់បន្ទាន់នៅសៀមរាប - កណ្តែក​

លេខសំគាល់៖ LSO 1631

-តំលៃ៖ 170$/m2

-ទំហំដី:​​​ 40​ x 60m

-ផ្លូវ: 12m

-ប្លង់រឹង

-ទីតាំងដិ៖ នៅផ្លូវរង្វង់មូល60ម ភូមិកណ្តែក ក្រុងសៀមរាប.

ទំនាក់ទំនងពត័មាន: ,

+Land for sale (urgent) - Sangkat Prey kuy

ID property: LSO 1631

- Price: 170$/m2

- Land size: 40 x 60m

- Road size: 12m

- Location: Near 60m raod Sangkat Prey kuy Siem Reap Province

Please contact us for visit: ,

Email:

FB Page: A1 Real Estate Cambodia Co., ltd

Office address: (Thai Hout Super Market) Mondul 1 Village, Sangkat Svay Dong kom, Siem Reap City.

Property Overview

Agency and Location Profiles

A1 Cambodia

A1 Cambodia

For Sale

For Sale

775 Homes

For Rent

For Rent

735 Homes

Area

Area

Siem Reap

735

Agent

1

Siem Reap

Buy

Buy

$1K - $343K

Rent

Rent

$415 - $1K

1799

For Sale

1799 Homes

For Rent

For Rent

2576 Homes

Loan Calculator

BRED Bank
Phillip Bank
30%
%
years
$2/month
Property Price
$170
Interest
$42
Total
$212

Similar Land in Siem Reap