Sla Kram, Siem Reap, Siem Reap
Sla Kram, Siem Reap, Siem ReapSla Kram, Siem Reap, Siem ReapSla Kram, Siem Reap, Siem Reap

Land for Sale in Sla Kram

Sla Kram, Siem Reap, Siem Reap

For sale$385,000

ដីសម្រាប់លក់ក្នុងក្រុងសៀមរាប- ស្លក្រាម

+ដីសម្រាប់លក់ក្នុងក្រុងសៀមរាប- ស្លក្រាម

លេខសំគាល់ :LSI 1673

តម្លៃលក់ : 385000$

ទំហំដី : 20 x 40m

ទំហំផ្លូវ : 8 m

ទីតាំងស្ថិតនៅ : សង្គាត់ស្លក្រាម ក្រុងសៀមរាប

ពត៍មានបន្ថែម ទំនាក់ទំនងតាមរយះ ,

ឬទាក់ទងមកកាន់អុីម៉ែល

Website:

FB Page: A1 Real Estate Cambodia Co., ltd

អាសយ័ដ្ធានការិយាល័យ : ផ្សារថៃហួត ភូមិមណ្ឌល១ សង្គាត់ស្វាយដង្គំ ក្រុងសៀមរាប

+ Land for sale in siem reap city - Sla kram

Property ID : LSI 1673

Price for Sale : 385000$

Land size : 20 x 40m

Road size : 8m

Located : Sangkat Slakram Siem reap city

Please contact us:

Phone: /

Email:

Website:

FB Page: A1 Real Estate Cambodia Co., ltd

Office address: (Thai Hout Super Market) Mondul 1 Village, Sangkat Svay Dong kom, Siem Reap City.

Property Overview

Agency and Location Profiles

A1 Cambodia

A1 Cambodia

For Sale

For Sale

775 Homes

For Rent

For Rent

735 Homes

Area

Area

Siem Reap

735

Agent

1

Siem Reap

Buy

Buy

$1K - $348K

Rent

Rent

$415 - $1K

1797

For Sale

1797 Homes

For Rent

For Rent

2594 Homes

Loan Calculator

BRED Bank
Phillip Bank
30%
%
years
$4,336/month
Property Price
$385,000
Interest
$94,725
Total
$479,725

Similar Land in Siem Reap