Srangae, Siem Reap, Siem Reap
Srangae, Siem Reap, Siem ReapSrangae, Siem Reap, Siem ReapSrangae, Siem Reap, Siem Reap

Land for Sale in Srangae

Srangae, Siem Reap, Siem Reap

Sale price$290$290/m²
7550Land Area (m²)

ដី លក់បន្ទាន់ ក្រុងសៀមរាប​/ ស្រង៉ែ

ដី លក់បន្ទាន់ ក្រុងសៀមរាប​/ ស្រង៉ែ

លេខសំគាល់៖ LSO 1686

-តំលៃ៖ 290$/m2

-ទំហំដី: 50 x 151m

-ផ្លូវ: 8m

-ប្លង់ឃំុ

-ទីតាំងដិ៖ នៅសង្គាត់ ស្រង៉ែក្រុងសៀមរាប.

ទំនាក់ទំនងពត័មាន: 092 318 343, 096 6477 577

+Land for sale (urgent) Siem reap / Srangae

ID property: LSO 1686

- Price: 290$/m2

- Land size:50 x 151m

- Road size: 8m

- Strata Tittle

- Location: In Sangkat Srangae Siem Reap Province

Please contact us for visit: +85596 6477 577, +855 92 318 343

Email: info@a1-realestate.com

www.a1-realestate.com

FB Page: A1 Real Estate Cambodia Co., ltd

Office address: (Thai Hout Super Market) Mondul 1 Village, Sangkat Svay Dong kom, Siem Reap City.

Loading...
Loading...