Svay Dankum, Siem Reap, Siem Reap
Svay Dankum, Siem Reap, Siem ReapSvay Dankum, Siem Reap, Siem ReapSvay Dankum, Siem Reap, Siem Reap

Land for Sale in Svay Dankum

Svay Dankum, Siem Reap, Siem Reap

For sale$175

ដី លក់​​ បន្ទាន់ (លក់ក្រោមតំលៃទីផ្សារ)

ដី លក់​​ បន្ទាន់ (លក់ក្រោមតំលៃទីផ្សារ)

Property ID : LSI 1022

-លក់តំលៃ: 175 USD / m2

-ទំហំដី: 25 x 85 m2

-ផ្លូវ: 20m

-ប្លង់រឹង

-ដីនៅក្នុងក្រុង សង្កាត់ស្វាយដង្គំ, ក្រុងសៀមរាប.

ទំនាក់ទំនងពត័មាន: ,

+Land Rent (urgent)

- Price: 175 USD / m2

- Land size: 25 x 85 m2

- Road size: 20 m

- Hard Tittle

- Location: , Siem Rdeap Province

.​ A1 Real Estate Cambodia Co., ltd

Office : #0270, Wat Domnak Village, Sangkat Salakomroerk, Siem Reap City

Property Overview

Agency and Location Profiles

A1 Cambodia

A1 Cambodia

For Sale

For Sale

0 Homes

For Rent

For Rent

0 Homes

Area

Area

Siem Reap

0

Agent

1

Siem Reap

Buy

Buy

$84K - $493K

Rent

Rent

$350 - $1K

1460

For Sale

1460 Homes

For Rent

For Rent

1989 Homes

Loan Calculator

BRED Bank
Phillip Bank
30%
%
years
$2/month
Property Price
$175
Interest
$43
Total
$218

Similar Land in Siem Reap