Svay Dankum, Siem Reap, Siem Reap
Svay Dankum, Siem Reap, Siem ReapSvay Dankum, Siem Reap, Siem ReapSvay Dankum, Siem Reap, Siem ReapSvay Dankum, Siem Reap, Siem Reap

Land for Sale in Svay Dankum

Svay Dankum, Siem Reap, Siem Reap

For sale$380

ដី លក់​​ បន្ទាន់ (លក់ក្រោមតំលៃទីផ្សារ)

ដី លក់​​ បន្ទាន់ (លក់ក្រោមតំលៃទីផ្សារ)

Property ID : LSI 1023

-លក់តំលៃ: 380 USD / m2

-ទំហំដី: 10 x 33 m2

-ផ្លូវ: 20m

-ប្លង់រឹង

-ដីនៅក្នុងក្រុង សង្កាត់ស្វាយដង្គំ, ក្រុងសៀមរាប.

ទំនាក់ទំនងពត័មាន: ,

+Land Rent (urgent)

- Price: 380 USD / m2

- Land size: 10 x 33 m2

- Road size: 20 m

- Hard Tittle

- Location: , Siem Rdeap Province

.​ A1 Real Estate Cambodia Co., ltd

Office : #0270, Wat Domnak Village, Sangkat Salakomroerk, Siem Reap City

Property Overview

Agency and Location Profiles

A1 Cambodia

A1 Cambodia

For Sale

For Sale

775 Homes

For Rent

For Rent

735 Homes

Area

Area

Siem Reap

735

Agent

1

Siem Reap

Buy

Buy

$995 - $349K

Rent

Rent

$415 - $1K

1775

For Sale

1775 Homes

For Rent

For Rent

2511 Homes

Loan Calculator

BRED Bank
Phillip Bank
30%
%
years
$4/month
Property Price
$380
Interest
$93
Total
$473

Similar Land in Siem Reap