Svay Dankum, Siem Reap, Siem Reap
Svay Dankum, Siem Reap, Siem ReapSvay Dankum, Siem Reap, Siem ReapSvay Dankum, Siem Reap, Siem ReapSvay Dankum, Siem Reap, Siem Reap

Land for Sale in Svay Dankum

Svay Dankum, Siem Reap, Siem Reap

For sale$830

Land for sale in siem reap city - Svay dangkum

+ ដីសម្រាប់លក់ក្នុងក្រុងសៀមរាប- វិហារចិន

លេខសំគាល់ : LSI 1644

តម្លៃលក់ : 830$ ក្នុងមូយម៉ែត្រការេ

ទំហំដី : 12 x 50m

ទំហំផ្លូវ : 10m

ប្លង់រឹង​

ទីតាំងស្ថិតនៅ : វិហារចិន​ សង្គាត់ស្វាយដង្គំ ក្រុងសៀមរាប

ពត៍មានបន្ថែម ទំនាក់ទំនងតាមរយះ ,

ឬទាក់ទងមកកាន់អុីម៉ែល

Website:

FB Page: A1 Real Estate Cambodia Co., ltd

អាសយ័ដ្ធានការិយាល័យ : ផ្សារថៃហួត ភូមិមណ្ឌល១ សង្គាត់ស្វាយដង្គំ ក្រុងសៀមរាប

+ Land for sale in siem reap city - Svay dangkum

Property ID : LSI 1644

Price for sale : 830$/ m2

Land size : 12 x 50 m

Road size : 10m

Located : in Vihea Chen Sangkat Svay Dangkum Siem reap city

Please contact us:

Phone: /

Email:

Website:

FB Page: A1 Real Estate Cambodia Co., ltd

Office address: (Thai Hout Super Market) Mondul 1 Village, Sangkat Svay Dong kom, Siem Reap City.

Property Overview

Agency and Location Profiles

A1 Cambodia

A1 Cambodia

For Sale

For Sale

0 Homes

For Rent

For Rent

0 Homes

Area

Area

Siem Reap

0

Agent

1

Siem Reap

Buy

Buy

$85K - $492K

Rent

Rent

$350 - $1K

1409

For Sale

1409 Homes

For Rent

For Rent

1817 Homes

Loan Calculator

BRED Bank
Phillip Bank
30%
%
years
$9/month
Property Price
$830
Interest
$204
Total
$1,034

Similar Land in Siem Reap