-, Trapeang Kong, Samraong Tong, -, Kampong Speu
-, Trapeang Kong, Samraong Tong, -, Kampong Speu