Logo
  , Tuek L'ak 3, Toul Kork, Phnom Penh
  , Tuek L'ak 3, Toul Kork, Phnom Penh  , Tuek L'ak 3, Toul Kork, Phnom Penh  , Tuek L'ak 3, Toul Kork, Phnom Penh

Shophouse for Sale in Tuek L'ak 3

Tuek L'ak 3, Toul Kork, Phnom Penh

Business house for sale urgently

House for sale, negotiable, house that can earn regular income

Property Overview