Logo
Tuek Vil, Siem Reap, Siem Reap
Tuek Vil, Siem Reap, Siem ReapTuek Vil, Siem Reap, Siem ReapTuek Vil, Siem Reap, Siem Reap

Land for Sale in Tuek Vil

Tuek Vil, Siem Reap, Siem Reap

Sale price$350$350/m²
280Land Area (m²)

Land for sale (urgent) Siem reap / Terk Vil

ដី លក់បន្ទាន់ ក្រុងសៀមរាប​/ ទឹកវិល

លេខសំគាល់៖ LSI 1684

-តំលៃ៖ 350$/m2

-ទំហំដី: 10 x 28m

-ផ្លូវ: 10m

-ប្លង់ឃំុ

-ទីតាំងដិ៖ នៅសង្គាត់ទឹកវិល ក្រុងសៀមរាប.

ទំនាក់ទំនងពត័មាន: 092 318 343, 096 6477 577

+Land for sale (urgent) Siem reap / Terk Vil

ID property: LSI 1684

- Price: 350$/m2

- Land size:10 x 28m

- Road size: 10m

- Strata Tittle

- Location: In Sangkat Terk Vil Siem Reap Province

Please contact us for visit: +85596 6477 577, +855 92 318 343

Email: info@a1-realestate.com

www.a1-realestate.com

FB Page: A1 Real Estate Cambodia Co., ltd

Office address: (Thai Hout Super Market) Mondul 1 Village, Sangkat Svay Dong kom, Siem Reap City.

Property Overview

Property type: Land/DevelopmentAgency: A1 Real Estate CambodiaProperty ID: 120153
Original ID: LSI 1684Listed: 4 months agoUpdated: 2 months ago

Amenities

Commercial area

Nearby Places

Nothing selected

Agency and Location Profiles

A1 Real Estate CambodiaA1 Real Estate CambodiaBased in Siem Reap, A1 Real Estate Cambodia consists of a knowledgeable and professional team, that take pride in delivering a wide range of services for property sales and lett...The ultimate guide to Siem ReapThe ultimate guide to Siem Reap Known affectionately as Temple Town, Siem Reap is one of the most intriguing places in Southeast Asia. Because of this, it’s no surprise that many foreign nationals choose to rel…

Loan Calculator

30%
%
years
$4/month
Property Price
$350
Interest
$86
Total
$436

Similar Land in Siem Reap