Tuek Vil, Siem Reap, Siem Reap
Tuek Vil, Siem Reap, Siem ReapTuek Vil, Siem Reap, Siem ReapTuek Vil, Siem Reap, Siem Reap

Land for Sale in Tuek Vil

Tuek Vil, Siem Reap, Siem Reap

Sale price$350$350/m²
280Land Area (m²)

Land for sale (urgent) Siem reap / Terk Vil

ដី លក់បន្ទាន់ ក្រុងសៀមរាប​/ ទឹកវិល

លេខសំគាល់៖ LSI 1684

-តំលៃ៖ 350$/m2

-ទំហំដី: 10 x 28m

-ផ្លូវ: 10m

-ប្លង់ឃំុ

-ទីតាំងដិ៖ នៅសង្គាត់ទឹកវិល ក្រុងសៀមរាប.

ទំនាក់ទំនងពត័មាន: 092 318 343, 096 6477 577

+Land for sale (urgent) Siem reap / Terk Vil

ID property: LSI 1684

- Price: 350$/m2

- Land size:10 x 28m

- Road size: 10m

- Strata Tittle

- Location: In Sangkat Terk Vil Siem Reap Province

Please contact us for visit: +85596 6477 577, +855 92 318 343

Email: info@a1-realestate.com

www.a1-realestate.com

FB Page: A1 Real Estate Cambodia Co., ltd

Office address: (Thai Hout Super Market) Mondul 1 Village, Sangkat Svay Dong kom, Siem Reap City.

Loading...
Loading...