Logo
Veang Chas, Odongk, Kampong Speu
Veang Chas, Odongk, Kampong SpeuVeang Chas, Odongk, Kampong SpeuVeang Chas, Odongk, Kampong SpeuVeang Chas, Odongk, Kampong Speu

Land for Sale in Veang Chas

Veang Chas, Odongk, Kampong Speu

136622Land Area (m²)

土地出售在51号公路

土地出售在51号公路
~位置离5号公路3公里
~毗邻飞天米厂 (Apsara Rice Factory)
~建造仓库、工厂和其他建筑的好位置。
👉土壤已经填满干净。
👉土地面积: 136622m² (13公顷) (专硬卡), 临街 112米
👉售价:$85/平(谈判)
☎️请联系:0766 686 686/086 601 472

Property Overview