11 អចលនទ្រព្យ

លំនៅដ្ឋាន Ta Khmao, Ta Khmau, Kandal
14623m2
$1,169,840
ពាណិជ្ជកម្ម Samrong Tong, Samraong Tong, Kampong Speu
10400m2
$1,300,000
លំនៅដ្ឋាន Sambuor Meas, Mukh Kampul, Kandal
100000m2
$450,000
លំនៅដ្ឋាន Kampong Samnanh, Ta Khmau, Kandal
23978m2
$6,713,840
លំនៅដ្ឋាន BKK 3, Chamkarmon, Phnom Penh
$360,000
rental 30,31 2011, Kouk Roka, Prek Pnov, Phnom Penh
8
10
89m2
$1,400
No listings to display.

ភ្នាក់ងារ

ជួប សារ៉ន

Senior Sales Agent

5 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យបានលក់ហើយ

ហៅទូរសព្ទ ជួប សារ៉ន

Contact ជួប សារ៉ន

ស្រេង ស៊ុននាង

Sales Manager

0 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យបានលក់ហើយ

ហៅទូរសព្ទ ស្រេង ស៊ុននាង

Contact ស្រេង ស៊ុននាង

ប៉ុក ប្រុស

Sales Agent

8 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យបានលក់ហើយ

ហៅទូរសព្ទ ប៉ុក ប្រុស

Contact ប៉ុក ប្រុស

Lok Oknha CHENG Kheng

Chairman & CEO

0 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យបានលក់ហើយ

ហៅទូរសព្ទ Lok Oknha CHENG Kheng

Contact Lok Oknha CHENG Kheng

Lok Chumteav BUN Navy

CFO & Vice Chairman

0 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យបានលក់ហើយ

ហៅទូរសព្ទ Lok Chumteav BUN Navy

Contact Lok Chumteav BUN Navy

About Cambodia Properties Limited (CPL)

ខេមបូឌាប្រូភើធីលីមីតធីត (ស៊ីភីអែល) គឺជាក្រុមហ៊ុនឈានមុខគេនៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យនៅក្នុង ប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ 1997 មកម្លេះ ដែលមានបុគ្គលិក និងភ្នាក់ងារជំនាញជាង 150 នាក់ ធ្វើការនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា។ ឆ្នាំ 2017 នេះ គឺជាខួបលើកទី 20 របស់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំ។

ក្រុមហ៊ុន CPL ផ្តល់សេវាកម្មវាយតម្លៃអចលនទ្រព្យគ្រប់ប្រភេទជូនចំពោះក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍ ម្ចាស់អចលនទ្រព្យ វិនិយោគិន វិស័យហិរញ្ញវត្ថុ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធជាច្រើនផ្សេងទៀត។ បច្ចុប្បន្ន CPL កំពុងធ្វើការងារជាមួយដៃគូរអន្តរជាតិអាជីពជាច្រើនដូចជា VPC Asia Pacific, Pacific Appraisal, Co.Ltd និង Huttons Asia Pte, Co. , LTD ។ ការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិទាំងនេះបានអនុញ្ញាតឱ្យ CPL ប្រើប្រាស់ជំនាញក្នុងស្រុករបស់ខ្លួនរួមជាមួយនឹងការឈានទៅដល់ទីផ្សារអន្តរជាតិដ៏ធំមួយ។

ផ្អែកលើបទពិសោធន៍វិជ្ជាជីវៈរបស់យើង CPL តែងតែទទួលបានទំនុកចិត្តពីគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ និងវិនិយោគិនអន្តរជាតិនៅជុំវិញពិភពលោក។

ក្រុមហ៊ុន CPL មានបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ជាង 20 ឆ្នាំនៅក្នុងទីផ្សារអចលនទ្រព្យពាណិជ្ជកម្ម លំនៅដ្ឋាន និងលក់រាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។
•ទិញអចលនទ្រព្យលំនៅដ្ឋាន
•លក់អចលនទ្រព្យលំនៅដ្ឋានឬអភិវឌ្ឍន៍
•ជួលឬជួលអចលនទ្រព្យ
•ទិញឬលក់កសិដ្ឋានឬអចលនទ្រព្យ
•ទិញផ្ទះថ្មី
•ទិញឬលក់ដីអភិវឌ្ឍន៍
•អចលនទ្រព្យវិនិយោគលំនៅដ្ឋាន

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិចារណាលើការវិនិយោគអចលនទ្រព្យនៅប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងដៃគូរល្អបំផុត សូមជ្រើសរើសយកក្រុមហ៊ុន Cambodia Properties Limited (CPL) ។

Cambodia Real Estate Awards 2018

Led by a CEO with 20 years of experience in real estate, CPL has grown from 3 employees at its outset to having over 150 today. CPL demonstrated to our judges exceptional testimonials from clients, as well as a great company culture with strong CSR initiatives; including involvement with the Cambodia Red Cross. Congratulations CPL Cambodia, our premier winner tonight, the Real Estate Agency of the Year 2018.

Share this property