ស្វែងរកបុរីនៅប្រទេសកម្ពុជា

បានរកឃើញ 135 ក្នុង

Call Agent - បុរីមហាសែនសុខ

Borey Maha Sen Sok, Krang Thnong, Sen Sok, Phnom Penh

+85517436756

Contact Agent - បុរីមហាសែនសុខ

Call Agent - TV Star Villa House: ការអភិវឌ្ឍលំនៅដ្ឋានទំនើបនៅដង្កោរ

St # 1 St # 1, along road 30 meter, Prey Sa, Dangkao, Phnom Penh

+85516205050

Contact Agent - TV Star Villa House: ការអភិវឌ្ឍលំនៅដ្ឋានទំនើបនៅដង្កោរ

Call Agent - បុរីញ៉ូថោនអូឌឹម

4 National Road Number 4, Chaom Chau, Por Sen Chey, Phnom Penh

+85577581111

Contact Agent - បុរីញ៉ូថោនអូឌឹម

Call Agent - ARATA Garden Residences

ARATA Garden Residences, Khmuonh, Sen Sok, Phnom Penh

+85517436756

Contact Agent - ARATA Garden Residences

Borey Vimean Phnom Penh

Chrang Chamres I, Russey Keo, Phnom Penh
Borey Vimean Phnom Penh
Borey Vimean Phnom Penh សម្រាប់ នៅ Russey Keo, Phnom Penh ក្នុងតម្លៃ . នេះមាន None បន្ទប់គេង...
វីឡា
Chrang Chamres I, Russey Keo, Phnom Penh
6 6
$535,000

Call Agent - ផ្ទះវីឡា Dimond នៅបូរី វិមានភ្នំពេញ សម្រាប់លក់ ផ្លួវ ជា សុផារ៉ា

Chrang Chamres I, Russey Keo, Phnom Penh

099666726

Contact Agent - ផ្ទះវីឡា Dimond នៅបូរី វិមានភ្នំពេញ សម្រាប់លក់ ផ្លួវ ជា សុផារ៉ា

វីឡាភ្លោះ
Chrang Chamres I, Russey Keo, Phnom Penh
4 5
$177,000

Call Agent - Twin villa at borey Vimean phnom penh Chear sophara need sale urgent

Chrang Chamres I, Russey Keo, Phnom Penh

099666726

Contact Agent - Twin villa at borey Vimean phnom penh Chear sophara need sale urgent

វីឡាកូនកាត់
Chrang Chamres I, Russey Keo, Phnom Penh
4 5
$130,000

Call Agent - Silver Villa at borey Vimean phnom penh Chear sophara need sale urgent

Chrang Chamres I, Russey Keo, Phnom Penh

099666726

Contact Agent - Silver Villa at borey Vimean phnom penh Chear sophara need sale urgent

Call Agent - Borey Vimean Phnom Penh

Chrang Chamres I, Russey Keo, Phnom Penh

+855889696860

Contact Agent - Borey Vimean Phnom Penh

Borey Sambath Meanheng III Preaek Aeng

Preaek Aeng, Chbar Ampov, Phnom Penh
បុរីសម្បត្តិមាន​ហេង៣​ ព្រែកឯង
បុរី សម្រាប់ លក់ នៅ Preaek Aeng, Chbar Ampov, Phnom Penh ជាមួយ $90,000. . ប្រសិន...
វីឡាភ្លោះ
Preaek Aeng, Chbar Ampov, Phnom Penh
5 6
$193,500

Call Agent - វីឡាភ្លោះ

Preaek Aeng, Chbar Ampov, Phnom Penh

+855889696860

Contact Agent - វីឡាភ្លោះ

វីឡាកូនកាត់
Preaek Aeng, Chbar Ampov, Phnom Penh
5 6
$120,500

Call Agent - វីឡាកូនកាត់

Preaek Aeng, Chbar Ampov, Phnom Penh

+855889696860

Contact Agent - វីឡាកូនកាត់

ផ្ទះល្វែង
Preaek Aeng, Chbar Ampov, Phnom Penh
4 5
$105,000

Call Agent - ផ្ទះល្វែង​ ប្រភេទ B

Preaek Aeng, Chbar Ampov, Phnom Penh

+855889696860

Contact Agent - ផ្ទះល្វែង​ ប្រភេទ B

Call Agent - បុរីសម្បត្តិមាន​ហេង៣​ ព្រែកឯង

Preaek Aeng, Chbar Ampov, Phnom Penh

+855889696860

Contact Agent - បុរីសម្បត្តិមាន​ហេង៣​ ព្រែកឯង

Call Agent - Borey new world : Toul Sangke

Borey new world : Toul Sangke, Tuol Sangke, Russey Keo, Phnom Penh

017435756

Contact Agent - Borey new world : Toul Sangke

Borey Peng Huoth : The Star Platinum Mercurean II

Nirouth, Chbar Ampov, Phnom Penh
The Star Platinum Mercurean II
The Star Platinum Mercurean II សម្រាប់ នៅ Chbar Ampov, Phnom Penh ក្នុងតម្លៃ . នេះមាន None ...
វីឡាភ្លោះ
Nirouth, Chbar Ampov, Phnom Penh
4 5
$168,800

Call Agent - Villa Twin New

Nirouth, Chbar Ampov, Phnom Penh

+85517436756

Contact Agent - Villa Twin New

វីឡាកូនកាត់
Nirouth, Chbar Ampov, Phnom Penh
4 5
$123,800

Call Agent - Link House New - LA

Nirouth, Chbar Ampov, Phnom Penh

+85517436756

Contact Agent - Link House New - LA

វីឡាកូនកាត់
Nirouth, Chbar Ampov, Phnom Penh
3 4
$91,800

Call Agent - Link House​ New - LC2

Nirouth, Chbar Ampov, Phnom Penh

+85517436756

Contact Agent - Link House​ New - LC2

Call Agent - The Star Platinum Mercurean II

Nirouth, Chbar Ampov, Phnom Penh

+85517436756

Contact Agent - The Star Platinum Mercurean II

Borey Peng Huoth : The Star Platinum Rosato

Nirouth, Chbar Ampov, Phnom Penh
The Star Platinum Rosato
The Star Platinum Rosato សម្រាប់ នៅ Chbar Ampov, Phnom Penh ក្នុងតម្លៃ . នេះមាន None បន្ទប់គ...
វីឡា
Nirouth, Chbar Ampov, Phnom Penh
5 6
$495,800

Call Agent - Villa Rosana

Nirouth, Chbar Ampov, Phnom Penh

+85517436756

Contact Agent - Villa Rosana

វីឡា
Nirouth, Chbar Ampov, Phnom Penh
4 5
$351,800

Call Agent - Villa Jasmina

Nirouth, Chbar Ampov, Phnom Penh

+85517436756

Contact Agent - Villa Jasmina

វីឡាភ្លោះ
Nirouth, Chbar Ampov, Phnom Penh
5 6
$215,800

Call Agent - Villa Twin​ B

Nirouth, Chbar Ampov, Phnom Penh

+85517436756

Contact Agent - Villa Twin​ B

Call Agent - The Star Platinum Rosato

Nirouth, Chbar Ampov, Phnom Penh

+85517436756

Contact Agent - The Star Platinum Rosato

Call Agent - Tourism City

Kandaek, Prasat Bakong, Siem Reap

017436756

Contact Agent - Tourism City