ស្វែងរកបុរីនៅប្រទេសកម្ពុជា

បានរកឃើញ 135 ក្នុង

Call Agent - បុរីវីឡាវូដលែន

60m Samdach Hun Sen, Chak Angrae Kraom, Meanchey, Phnom Penh

+85592228000

Contact Agent - បុរីវីឡាវូដលែន

Call Agent - TV Star Villa House: ការអភិវឌ្ឍលំនៅដ្ឋានទំនើបនៅដង្កោរ

St # 1 St # 1, along road 30 meter, Prey Sa, Dangkao, Phnom Penh

+85516205050

Contact Agent - TV Star Villa House: ការអភិវឌ្ឍលំនៅដ្ឋានទំនើបនៅដង្កោរ

Call Agent - បុរីមហាសែនសុខ

Borey Maha Sen Sok, Krang Thnong, Sen Sok, Phnom Penh

+85517436756

Contact Agent - បុរីមហាសែនសុខ

Call Agent - ARATA Garden Residences

ARATA Garden Residences, Khmuonh, Sen Sok, Phnom Penh

+85517436756

Contact Agent - ARATA Garden Residences

Call Agent - Borey New World : Chamkadong

Cheung Aek, Dangkao, Phnom Penh

+85577241285

Contact Agent - Borey New World : Chamkadong

Angkor Grace Resort

Svay Dankum, Siem Reap, Siem Reap
អង្គរហ្គ្រេសរីស៊ត៖ លំនៅដ្ឋានលំហែកាយលំដាប់ផ្កាយប្រាំ
អង្គរហ្គ្រេសរីស៊តជាគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍លំនៅដ្ឋានសម្រាប់លំហែកាយដំបូងគេនៅក្នុងខេត្តសៀមរាប។ នេះគឺជាគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍លំនៅដ្ឋានមួយដែលផ្តល់ឱកាស...
ផ្ទះ
Svay Dankum, Siem Reap, Siem Reap
2 2
$1400/m2

Call Agent - Unit Type 3

Svay Dankum, Siem Reap, Siem Reap

+855 17 436 756

Contact Agent - Unit Type 3

ផ្ទះ
Svay Dankum, Siem Reap, Siem Reap
2 2
$1400/m2

Call Agent - Unit Type 1

Svay Dankum, Siem Reap, Siem Reap

+855 17 436 756

Contact Agent - Unit Type 1

ផ្ទះ
Svay Dankum, Siem Reap, Siem Reap
2 2
$1400/m2

Call Agent - Unit Type 2

Svay Dankum, Siem Reap, Siem Reap

+855 17 436 756

Contact Agent - Unit Type 2

Call Agent - អង្គរហ្គ្រេសរីស៊ត៖ លំនៅដ្ឋានលំហែកាយលំដាប់ផ្កាយប្រាំ

Svay Dankum, Siem Reap, Siem Reap

+85517436756

Contact Agent - អង្គរហ្គ្រេសរីស៊ត៖ លំនៅដ្ឋានលំហែកាយលំដាប់ផ្កាយប្រាំ

Borey Peng Huoth : The Star Platinum Mercurean II

Nirouth, Chbar Ampov, Phnom Penh
The Star Platinum Mercurean II
The Star Platinum Mercurean II សម្រាប់ នៅ Chbar Ampov, Phnom Penh ក្នុងតម្លៃ . នេះមាន None ...
វីឡាភ្លោះ
Nirouth, Chbar Ampov, Phnom Penh
4 5
$168,800

Call Agent - Villa Twin New

Nirouth, Chbar Ampov, Phnom Penh

+85577241285

Contact Agent - Villa Twin New

វីឡាកូនកាត់
Nirouth, Chbar Ampov, Phnom Penh
4 5
$123,800

Call Agent - Link House New - LA

Nirouth, Chbar Ampov, Phnom Penh

+85577241285

Contact Agent - Link House New - LA

វីឡាកូនកាត់
Nirouth, Chbar Ampov, Phnom Penh
3 4
$91,800

Call Agent - Link House​ New - LC2

Nirouth, Chbar Ampov, Phnom Penh

+85577241285

Contact Agent - Link House​ New - LC2

Call Agent - The Star Platinum Mercurean II

Nirouth, Chbar Ampov, Phnom Penh

+85577241285

Contact Agent - The Star Platinum Mercurean II

Call Agent - Borey Peng Huoth Phumin

Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh

+85577241285

Contact Agent - Borey Peng Huoth Phumin

Borey New Town Odem

4 National Road Number 4, Chaom Chau, Por Sen Chey, Phnom Penh
បុរីញ៉ូថោនអូឌឹម
គម្រោងបុរីញ៉ូថោនអូឌឹមគឺជាគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ថ្មី និងមានភាពរីកចម្រើនឆាប់រហ័សមួយនៅក្នុងប្រទេស កម្ពុជា។ បុរីញ៉ូថោនអូឌឹមមានទីតាំងស្ថិត...
ផ្ទះល្វែង
៤ ផ្លូវជាតិលេខ ៤, Chaom Chau, Por Sen Chey, Phnom Penh
4 6 168m2
$205,000

Call Agent - ផ្ទះពីរល្វែងលក់

៤ ផ្លូវជាតិលេខ ៤, Chaom Chau, Por Sen Chey, Phnom Penh

Contact Agent - ផ្ទះពីរល្វែងលក់

ផ្ទះ
4 National Road Number 4, Chaom Chau, Por Sen Chey, Phnom Penh
$198,000

Call Agent - បុរីញ៉ូថោនអូឌឹម (ផ្ទះល្វែង E2)

4 National Road Number 4, Chaom Chau, Por Sen Chey, Phnom Penh

+855 77 241 285

Contact Agent - បុរីញ៉ូថោនអូឌឹម (ផ្ទះល្វែង E2)

ផ្ទះល្វែង
4 National Road Number 4, Chaom Chau, Por Sen Chey, Phnom Penh
$68,800

Call Agent - បុរីញ៉ូថោនអូឌឹម (ផ្ទះល្វែង E0)

4 National Road Number 4, Chaom Chau, Por Sen Chey, Phnom Penh

+855 77 241 285

Contact Agent - បុរីញ៉ូថោនអូឌឹម (ផ្ទះល្វែង E0)

Call Agent - បុរីញ៉ូថោនអូឌឹម

4 National Road Number 4, Chaom Chau, Por Sen Chey, Phnom Penh

+85577241285

Contact Agent - បុរីញ៉ូថោនអូឌឹម

Call Agent - Borey Heng Heang City

Preaek Lieb, Chroy Changvar, Phnom Penh

077 241 285

Contact Agent - Borey Heng Heang City