រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

Please គណនី or ចុះឈ្មោះ an account to save this search.

បង្កើតសញ្ញាប្រយ័ត្ន

Please គណនី or ចុះឈ្មោះ an account to create an alert.

អចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជា

បានរកឃើញ 2813 ពាណិជ្ជកម្ម in Cambodia

Call Agent - ហាងលក់ទំនិញ (ជាន់ផ្ទាល់ដី ដល់ជាន់ទី៣)

Wat Phnom, Daun Penh, Phnom Penh

Phnom Penh Habour Sales
+855235358888

Contact Agent - ហាងលក់ទំនិញ (ជាន់ផ្ទាល់ដី ដល់ជាន់ទី៣)

Call Agent - ហាងលក់ទំនិញ (ជាន់ផ្ទាល់ដី ដល់ជាន់ទី២)

Wat Phnom, Daun Penh, Phnom Penh

Phnom Penh Habour Sales
+855235358888

Contact Agent - ហាងលក់ទំនិញ (ជាន់ផ្ទាល់ដី ដល់ជាន់ទី២)

Call Agent - ហាងលក់ទំនិញ (ជាន់ផ្ទាល់ដី ដល់ជាន់ទី២)

Wat Phnom, Daun Penh, Phnom Penh

Phnom Penh Habour Sales
+855235358888

Contact Agent - ហាងលក់ទំនិញ (ជាន់ផ្ទាល់ដី ដល់ជាន់ទី២)

Call Agent - ប្លង់រឹង

7 7 Makara, Sambuor Meas, Mukh Kampul, Kandal

Nan Phearum
010 66 66 75

Contact Agent - ប្លង់រឹង

Call Agent - តូបសម្រាប់ជួលនៅអាគារ​Diamond Twin Tower​ ក្នុងតំបន់កោះពេជ្រ

Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh

Rotana
087258436

Contact Agent - តូបសម្រាប់ជួលនៅអាគារ​Diamond Twin Tower​ ក្នុងតំបន់កោះពេជ្រ

Call Agent - អាជីវកម្មសំរាប់លក់នៅទួលទំពូង 1

Toul Tum Poung 1, Chamkarmon, Phnom Penh

Masiya Chea
081 228 886

Contact Agent - អាជីវកម្មសំរាប់លក់នៅទួលទំពូង 1

Call Agent - Phnom Penh Square

233 60, Phsar Depou I, Toul Kork, Phnom Penh

Chhay
+855 81 791119

Contact Agent - Phnom Penh Square

Call Agent - New building 9 stories of Hotel for rent

Veal Vong, 7 Makara, Phnom Penh

Tang Hour
+855 12 601 472

Contact Agent - New building 9 stories of Hotel for rent

Call Agent - *ដីឡូតិ៍សំរាប់លក់ ៤គម ពីតុលាការខេត្តសៀមរាប *

Chreav, Siem Reap, Siem Reap

CARE - SIEM REAP
+855 92 222 362

Contact Agent - *ដីឡូតិ៍សំរាប់លក់ ៤គម ពីតុលាការខេត្តសៀមរាប *

Call Agent - 2 Flats for rent

Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh

Info855 Real Estate
086518918

Contact Agent - 2 Flats for rent

Multi property enquiry