Realestate News

Latest articles
អាកាសយាន្តដ្ឋានក្រុងព្រះសីហនុអាចនឹងក្លាយ ជាព្រលានយន្តហោះធំជាងគេនៅកម្ពុជា

16 ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2017, 4:55

ព្រលានយន្តហោះក្រុងព្រះសីហនុ (អតីតព្រលានយន្តហោះកងកេង) បានបង្កើតឡើងតាំងពី ទសវត្សឆ្នាំ១៩៦០។ បន្ទាប់ពីសម័យខ្មែរក្រហមបានបញ្ចប់ទៅព្រលានយន្តហោះនេះត្រូវបានប្រតិបត្តិការឡើងវិញនៅដើមឆ្នាំ២០០៧ ប៉ុន្តែសេវាក...
អានបន្ថែម
Century 21 Connecting Hong Kong Investors

16 ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2017, 4:54

Phnom Penh’s Condominium market has boomed recently owing to the sudden increase of demand on housing of international purchasers who buy condo units for investments or expect to resell at profitab...
អានបន្ថែម
Realestate.com.kh ចាប់ដៃគូជាមួយសារព័ត៌មានខ្មែរថាមស៍ដើម្បីចេញផ្សាយព័ត៌មានអចលនទ្រព្យរៀងរាល់ថ្ងៃពុធ

16 ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2017, 4:54

សូមណែនាំខ្លួនពួកយើងជូនអ្នកអានសារព័ត៌មានខ្មែរថាមស៍ឲ្យបានដឹងថា "ក្រុមហ៊ុផ្សព្វផ្សាយអចលនទ្រព្យ Realestate.​com​.​kh បានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ​២០០៩ ហើយគឺជាគេហទំព័រផ្សព្វផ្សាយអចលនទ្រព្យដែលឈានមុខគេសម្រាប់អ...
អានបន្ថែម
តុបតែងបន្ទប់តូចឲ្យទៅជាបន្ទប់ដែលផ្តល់នូវអារម្មណ៍ធំទូលាយ

16 ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2017, 4:54

ទីក្រុងធំជាមួយនឹងកន្លែងរស់នៅតូចៗជារឿងដែលត្រូវបាននិយាយជាយូរមកហើយ ដោយសារតែបញ្ហាថវិកាសម្រាប់ទិញលំនៅដ្ឋាន និងការកែលំអ ឬប្រហែលដោយសារតែការខ្វះខាតធ្វើផែនការត្រឹមត្រូវ និងការច្នៃប្រឌិតថ្មី។ ខណៈពេលដែលមន...
អានបន្ថែម
រដ្ឋាភិបាល​ចាត់​ការ​ទៅ​លើ​ច្បាប់​កម្ម​សិទ្ធិ​សម្រាប់​ជន​បរទេស

16 ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2017, 4:54

ក្នុងគោលបំណងពង្រឹងគោលការណ៍ប្លង់ទន់ (ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិបណ្តោះអាសន្ន) ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ បានសម្រេចចិត្តឲ្យខណ្ឌទាំងអស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញបញ្ឈប់ការចេញជាប្លង់បណ្តោះអាសន្នបែបនេះសម្រាប់ជ...
អានបន្ថែម
តើអ្នករកប្រាក់បាន ១០,០០០ ដុល្លារដែរឫទេក្នុងមួយឆ្នំា? ធនាគារ Hong Leong Cambodia អាចឲ្យអ្នកខ្ចីប្រាក់ដើម្បីទិញផ្ទះថ្មីបាន!

16 ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2017, 4:54

គេហទំព័រ Realestate.com.kh បានជួបជាមួយលោក Joe Phelan ប្រធានសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុអចលនទ្រព្យ នៅធនាគារ Hong Leong Bank Cambodia ដើម្បីសិក្សាបន្ថែមទៀតពីលក្ខខណ្ឌនៃកម្ចីទិញផ្ទះ និង ប្រាក់លើកទឹកចិត្តផ្សេង...
អានបន្ថែម
ប្រាំគន្លឹះក្នុងការចរចារលើអចលនទ្រព្យ ឲ្យមានប្រសិទ្ធិភាព! ភាគទី២

16 ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2017, 4:54

ខាងក្រោមគឺជាប្រាំគន្លឹះនៃការចរចារអចលនទ្រព្យដើម្បីជួយអ្នកឲ្យគិតបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងការចរចារអចលនទ្រព្យ និងទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរ។ ហេតុអ្វីអ្នកត្រូវការអ្នកជួយសម្របសម្រួល នៅពេលភាគីទាំងអាចសម្រេចគោលប...
អានបន្ថែម
ការណែនាំអំពីពន្ធប្រថាប់ត្រាសម្រាប់ប្លង់ទន់

16 ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2017, 4:54

តាមការចង្អុលបង្ហាញរបស់ ឯកឧត្ដម គង់ វិបុល ដែលជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ បានថ្លែងនៅក្នុងការវេទិការពន្ធដារលើកដំបូងរបស់កម្ពុជាក្នុងខែកញ្ញា ទាក់ទងទៅនឹងការចាត់វិធាន ការឆាប់រហ័ស ដោយមានមន្ត្រីធ្វើក...
អានបន្ថែម
ការបើកគណនីធនាគារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

16 ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2017, 4:53

កញ្ញា អ៊ិន ចាន់ស្រីល័ក្ខ ជាអ្នកពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកលក់របស់ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យយ៉ុងយ៉ាប់ បានចូលរួមជាមួយកម្មវិធី Realestate.com.kh និយាយអំពីការបង្កើតគណនីធនាគារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។  តើមានលក្ខខណ្ឌអ...
អានបន្ថែម
ពានរង្វនអចលនទ្រព្យកម្ជា 2017 ចាបផ្ម្ផ យ ចាបផបកសទ្ាបការឈរផ្ោះព្ផព្លផនោះ

16 ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2017, 4:53

ទ្ព្ត្ការណអចលនទ្រព្យដលបលាញរបសទ្ព្ោះរាជាណាចទ្កកម្ជាទ្ត្លបម្កវញជាម្យពានរង្វនថ្ៗជាផទ្ចន ចណាកថ្នកថ្ៗជាផទ្ចនកងឆ្ 2017 រម្ានការររលស្គលជាព្ផសសផលការអភវឌ្ឍទ្បកបផោយនរនភាព្ នងចណាក ថ្នកកាអភវឌ្ឍសណា...
អានបន្ថែម