Realestate News

Latest articles
គម្រោងD’seaviewព្រះសីហនុ៖ ដំណើរការសាងសង់ ឆ្ពោះទៅមុខឥតឈប់ឈរ

16 ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2017, 4:46

ក្រុងព្រះសីហនុគឺជាតំបន់ទិសដៅទេសចរណ៍ដ៏សំខាន់រប​ស់ប្រទេសកម្ពុជា ហើយក៏ជាទីក្រុងដែលមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនឆាប់រហ័សបំផុត ដែលបានក្លាយជាគោលដៅដ៏មានសក្តានុពលសម្រា​​ប់វិនិយោគិននាពេលបច្ចុប្បន្ន។ ស្វែងរកព័ត...
អានបន្ថែម
ធ្វើដំណើរតាមរថភ្លើងពីភ្នំពេញ ទៅក្រុងព្រះសីហនុ ជាមួយក្រុមហ៊ុន Royal Railway!

16 ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2017, 4:46

រយៈ១៤ឆ្នាំបានកន្លងផុតទៅខ្សែរថភ្លើងក្រុមហ៊ុនរ៉ូយ៉ាល់រេលវេប្រទេសកម្ពុជាបានផ្អាកដំណើរការសម្រាប់សេវាកម្មដឹកអ្នកដំណើរពីភ្នំពេញទៅក្រុងព្រះសីហនុ ដោយសារតែសេវាកម្មកាន់តែយ៉ាប់យឺន និងខាតបង់ហិរញ្ញវត្ថុ។ បា...
អានបន្ថែម
ជំនឿរបស់វិនិយោគិនកើនឡើងនៅក្នុងទីផ្សារកម្ពុជា ស្របពេលគ្រួសារកម្រិតជីវភាពមធ្យមរីកចម្រើន

16 ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2017, 4:46

វាមានភាពងាយស្រួលក្នុងការនិយាយអំពីគម្រោងដែលកំពុងដំណើរការ និងគម្រោងបញ្ចប់រួចរាល់ នៅប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ន ដោយសារមានភាពសម្បូរបែបនៃគម្រោងទាំងនេះ។ ប៉ុន្តែអ្វីដែលគេ កម្រលើកមកនិយាយនោះគឺជាកត្តាដែលរួមចំ...
អានបន្ថែម
Mortgage Matters Part 2: What's in a Home Loan

16 ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2017, 4:46

There are three basic components to any mortgage. You must understand these clearly before you start the home loan application process. If you missed Mortgage Matters Part 1, read it here! I...
អានបន្ថែម
CVEA urge the government legislate property transactions in order control land price fluctuations

16 ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2017, 4:45

Phnom Penh:  Mr. Kim Heang, president of the Cambodian Valuers and Estate Agents Association (CVEA), has urged the government to regulate property transactions in the upcoming Management Law and ed...
អានបន្ថែម
Benefits of Professional Real Estate Photography

16 ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2017, 4:45

These days, many potential property buyers in Cambodia use the internet and social media to search for properties... Hence, their very first impressions of a property are made from the photographic...
អានបន្ថែម
First time buyers: What is the best property type for you?

16 ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2017, 4:45

You have enough in the savings for a down payment. You have been pre-approved for a home loan. Now it is time to start looking at houses. Before you do that, you need to think a little more about w...
អានបន្ថែម
តើត្រូវធ្វើអ្វីជាមួយទឹកប្រាក់ ១០០,០០០ ដុល្លារជាមួយអចលនទ្រព្យកម្ពុជា

16 ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2017, 4:45

មានមនុស្សជាច្រើនធ្វើការងារយៈពេលវែង ដើម្បីសន្សំប្រាក់ទុកសម្រាប់អនាគតរបស់ពួកគេ ប៉ុន្តែចុង ក្រោយនៅពេលមានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់វិនិយោគលើអ្វីមួយ ពួកគេមិនដឹងថាត្រូវប្រើប្រាស់ប្រាក់ នោះនៅកន្លែងណា និងដ...
អានបន្ថែម
រប្រៀបទាក់ទាញអតិថិជនជនបរទេសឲ្យជួលផ្ទះ

16 ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2017, 4:45

អ្នកវិនិយោគអចលនទ្រព្យដ៏វៃឆ្លាត និងអ្នកគ្រប់គ្រងការជួលអចលនទ្រព្យបានដឹងថាការទាក់ទាញការជួលសម្រាប់ជនជាតិបរទេស ដែលអាចទទួលបានចំណូលពីការជួលអចលនទ្រព្យរបស់អ្នកបានយ៉ាងល្អបំផុត។ មានជនជាតិបរទេសកាន់តែច្រើ...
អានបន្ថែម
ពិធីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យាគ្រប់គ្រងសេវាកម្មអចលនទ្រព្យរវាងក្រុមហ៊ុន Emerald+ និង បុរីហ្រ្គេនជ្រោយចង្វារ

16 ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2017, 4:45

នៅថ្ងៃទី០៣ ខែសីហាឆ្នាំ២០១៦ ក្រុមហ៊ុនសេវាកម្មគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យអេមឺរិលផ្លាស(Emerald+ Property Management Service)ជាមួយគណៈកម្មាធិការម្ចាស់កម្មសិទ្ធិនិងក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍបុរីហ្គ្រេនជ្រោយចង្វារ បានចុះ...
អានបន្ថែម