ផ្សាយពាណិជ្ជកម្មលើ realestate.com.kh

សម្រាប់ភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យ

សម្រាប់ទីផ្សារអចលនទ្រព្យ​ Realestate.com.kh ជាគេហទំព័រទី1របស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យមួយណាក៏អាចបង្ហោះអចលនទ្រព្យសម្រាប់លក់និងជួលបានដោយឥតគិតថ្លៃ!

អ្នកអាចចុះឈ្មោះគណនីបាន2 ប្រភេទ:

  • ចុះឈ្មោះជាអ្នកលក់ឯកជន / ម្ចាស់ផ្ទះ: អ្នកលក់ឯកជន / ម្ចាស់ផ្ទះទាំងអស់ម្ចាស់ដីអាចបង្ហោះនិងគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យ របស់ពួកគេភ្លាមៗតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើង។
  • ចុះឈ្មោះជាភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យ/ទីភ្នាក់ងារ: សម្រាប់ភ្នាក់ងារដែលចង់គ្រប់គ្រងអាជីវកម្មរបស់ពួកគេទាំងស្រុងបានតាមរយះ Realestate.com.kh ផ្ទៃខាងក្រោយ - គ្រប់គ្រងបុគ្គលិក អចលនទ្រព្យ ភ្នាក់ងារ - យើងបានបង្កើតប្រព័ន្ធអនឡាញដែលមានអនុភាពដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកបង្ហោះ អាប់ដេត និងអាប់ហ្គេតអចលនទ្រព្យរបស់អ្នកយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងងាយស្រួល។

បដាផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ទីផ្សារប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនិងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មពាណិជ្ជកម្មផ្សេងទៀត

Realestate.com.kh គឺជាគេហទំព័រឈានមុខគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់មនុស្សដែលចង់ទិញឬជួលអចលនទ្រព្យ ដោយមានការទស្សនារាប់ពាន់នាក់នៅលើគេហទំព័ររបស់យើងជារៀងរាល់ថ្ងៃពីអ្នកស្វែងរកអចលនទ្រព្យ។

សមស្របសម្រាប់អ្នកអភិវឌ្ឍន៍អចលនទ្រព្យ ក្រុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុឬអាជីវកម្មផ្សេងទៀតយើងអាចផ្សព្វផ្សាយសាររបស់អ្នកតាមរយៈផលិតផលផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈជាច្រើន:

  • បដាផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម: កំណត់គោលដៅជាក់លាក់នៃប្រភេទអ្នកស្វែករកអចលនទ្រព្យឧទាហរណ៍ អ្នកទិញជួលអ្នកផ្ទះនិងទ្រព្យសម្បត្តិពាណិជ្ជកម្ម។
  • ទីផ្សារប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម: យើងមានចំនួនអ្នកតាមដានហ្វេសប៊ុកដ៏ច្រើនដែលយើងអាចបង្ហាញសារនិងម៉ាកសញ្ញារបស់អ្នកទៅដល់អ្នកតាមដានបាន។
  • ទីផ្សារមាតិកា:យើងអាចផ្សព្វផ្សាយសាររបស់អ្នកដល់ទស្សនិកជនរបស់យើងតាមរយះការបង្ហោះប្លុក អ៊ីម៉ែលនិងសេវា PR ។

បំពេញបែបបទខាងក្រោមហើយយើងនឹងទាក់ទងអ្នកភ្លាមៗដើម្បីពិភាក្សាពីតម្រូវការរបស់អ្នក។