កំណត់ទីតាំង

លទ្ធផល:
តម្រៀប:
Relevance

រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

សូម ចូលក្មុងគណនីចុះឈ្មោះ ដើម្បីរក្សាទុកលទ្ធផលស្វែងរកនេះ

បង្កើតសារជូនដំណឹង

សូមចូលក្នុងគណនីចុះឈ្មោះ គណនីដើម្បីបង្កើតសារជូនដំណឹង.

អាផាតមេន សំរាប់ជួល ក្នុង Dangkao

បានរកឃើញ 13 អាផាតមេន សម្រាប់ Rent in Dangkao, Phnom Penh

អាផាតាមិនជួល/Apartment for Rent/公寓出租 $20,000 អាផាតាមិន17យូនីត មានគ្រែគេង1មាន 7យូនីត គ្រែគេង2 មាន10យូនីត 9ជាន់ មានជណ្តើរយន្ត លើទំហំដី15 x 20 ទីតាំង៖ ទូលទំពូង 17 units apartment, 1bedroom=7units, 2bedroom=10units, 9 floors with elevator, L=15m x 20m,  Loc

អាផាតមេន  
$20,000
ព្រៃស, ដង្កោរ, ភ្នំពេញ
អាផាតមេន សម្រាប់ rent នៅ Prey Sa, Dangkao, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្រសិនបើ...
បានចុះបញ្ជី: 2 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - អាផាតាមិនជួល/Apartment for Rent/公寓出租 $20,000 អាផាតាមិន17យូនីត មានគ្រែគេង1មាន 7យូនីត គ្រែគេង2 មាន10យូនីត 9ជាន់ មានជណ្តើរយន្ត លើទំហំដី15 x 20 ទីតាំង៖ ទូលទំពូង 17 units apartment, 1bedroom=7units, 2bedroom=10units, 9 floors with elevator, L=15m x 20m,  Loc

ព្រៃស, ដង្កោរ, ភ្នំពេញ

Sung Sopheap
+85517988168

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Two Bedrooms Apartment for Rent In Daun Penh Area.

អាផាតមេន  
$1,900
2 2 112m2
ដង្កោរ, ភ្នំពេញ
អាផាតមេន សម្រាប់ rent នៅ Dangkao, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្រសិនបើអ្នកចង់បានព័ត៌...
បានចុះបញ្ជី: 4 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Two Bedrooms Apartment for Rent In Daun Penh Area.

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

3Bed Services apartment for rent near Royal Palace

អាផាតមេន  
$2,200
3 2 143m2
ដង្កោរ, ភ្នំពេញ
អាផាតមេន សម្រាប់ rent នៅ Dangkao, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្រសិនបើអ្នកចង់បានព័ត៌...
បានចុះបញ្ជី: 4 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 3Bed Services apartment for rent near Royal Palace

ដង្កោរ, ភ្នំពេញ

Rithy CHEA
+855-95556188

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

4bedrooms Duplex For Rent Near Naga

អាផាតមេន  
$2,700
4 280m2
ដង្កោរ, ភ្នំពេញ
អាផាតមេន សម្រាប់ rent នៅ Dangkao, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្រសិនបើអ្នកចង់បានព័ត៌...
បានចុះបញ្ជី: 4 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 4bedrooms Duplex For Rent Near Naga

ដង្កោរ, ភ្នំពេញ

Rithy CHEA
+855-95556188

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

2BR Full services apartment for rent near Royal Palace

អាផាតមេន  
$1,700
2 2
ដង្កោរ, ភ្នំពេញ
អាផាតមេន សម្រាប់ rent នៅ Dangkao, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្រសិនបើអ្នកចង់បានព័ត៌...
បានចុះបញ្ជី: 4 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 2BR Full services apartment for rent near Royal Palace

ដង្កោរ, ភ្នំពេញ

Rithy CHEA
+855-95556188

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

2bed services apartment near Royal Palace

អាផាតមេន  
$1,100
2 2 90m2
ដង្កោរ, ភ្នំពេញ
អាផាតមេន សម្រាប់ rent នៅ Dangkao, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្រសិនបើអ្នកចង់បានព័ត៌...
បានចុះបញ្ជី: 4 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 2bed services apartment near Royal Palace

ដង្កោរ, ភ្នំពេញ

Rithy CHEA
+855-95556188

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Traditional apartment for rent in Daun Penh

អាផាតមេន  
$900
1 2 85m2
ដង្កោរ, ភ្នំពេញ
អាផាតមេន សម្រាប់ rent នៅ Dangkao, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្រសិនបើអ្នកចង់បានព័ត៌...
បានចុះបញ្ជី: 4 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Traditional apartment for rent in Daun Penh

ដង្កោរ, ភ្នំពេញ

Rithy CHEA
+855-95556188

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

One bedroom for rent near Royal palace

អាផាតមេន  
$500
1 1
ដង្កោរ, ភ្នំពេញ
អាផាតមេន សម្រាប់ rent នៅ Dangkao, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្រសិនបើអ្នកចង់បានព័ត៌...
បានចុះបញ្ជី: 4 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - One bedroom for rent near Royal palace

ដង្កោរ, ភ្នំពេញ

Pheng BUN
+855-77283000

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Nice Studio for rent in Chakto Mok Area

អាផាតមេន  
$500
1 1
ដង្កោរ, ភ្នំពេញ
អាផាតមេន សម្រាប់ rent នៅ Dangkao, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្រសិនបើអ្នកចង់បានព័ត៌...
បានចុះបញ្ជី: 4 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Nice Studio for rent in Chakto Mok Area

ដង្កោរ, ភ្នំពេញ

Pheng BUN
+855-77283000

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Sleek Studio Apartment for rent near Royal palace

អាផាតមេន  
$450
1 1
ដង្កោរ, ភ្នំពេញ
អាផាតមេន សម្រាប់ rent នៅ Dangkao, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្រសិនបើអ្នកចង់បានព័ត៌...
បានចុះបញ្ជី: 4 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Sleek Studio Apartment for rent near Royal palace

ដង្កោរ, ភ្នំពេញ

Pheng BUN
+855-77283000

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

តម្រូវការអចលនទ្រព្យច្រើន
ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ចំនូលចិត្ត

Please fill personal info before saving favourites. Open Profile Settings.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។