កំណត់ទីតាំង

លទ្ធផល:
តម្រៀប:
Relevance

រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

សូម ចូលក្មុងគណនីចុះឈ្មោះ ដើម្បីរក្សាទុកលទ្ធផលស្វែងរកនេះ

បង្កើតសារជូនដំណឹង

សូមចូលក្នុងគណនីចុះឈ្មោះ គណនីដើម្បីបង្កើតសារជូនដំណឹង.

អាផាតមេន សំរាប់ជួល ក្នុង Meanchey

បានរកឃើញ 92 អាផាតមេន សម្រាប់ Rent in Meanchey, Phnom Penh

5 Bedroom Villa For Rent In Borey Town

អាផាតមេន  
$1,500
5 7 378m2
ចាក់អង្រែលើ, មានជ័យ, ភ្នំពេញ
អាផាតមេន សម្រាប់ rent នៅ Chak Angrae Leu, Meanchey, Phnom Penh ជាមួយ . . ...
បានចុះបញ្ជី: 11 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 5 Bedroom Villa For Rent In Borey Town

ចាក់អង្រែលើ, មានជ័យ, ភ្នំពេញ

Elevated Realty Co
+85512788003

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

2 flats house for rent

អាផាតមេន  
$3,500
ស្ទឹងមានជ័យ, មានជ័យ, ភ្នំពេញ
អាផាតមេន សម្រាប់ rent នៅ Stueng Mean chey, Meanchey, Phnom Penh ជាមួយ . . ...
បានចុះបញ្ជី: 21 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 2 flats house for rent

ស្ទឹងមានជ័យ, មានជ័យ, ភ្នំពេញ

សុខ គីមអេង
+855-11787800

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

2 Corner flat house for rent

អាផាតមេន  
$2,000
2
ចាក់អង្រែក្រោម, មានជ័យ, ភ្នំពេញ
អាផាតមេន សម្រាប់ rent នៅ Chak Angrae Kraom, Meanchey, Phnom Penh ជាមួយ . . ...
បានចុះបញ្ជី: 21 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 2 Corner flat house for rent

ចាក់អង្រែក្រោម, មានជ័យ, ភ្នំពេញ

សុខ គីមអេង
+855-11787800

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Flat house for rent

អាផាតមេន  
$1,000
6 6
ស្ទឹងមានជ័យ, មានជ័យ, ភ្នំពេញ
អាផាតមេន សម្រាប់ rent នៅ Stueng Mean chey, Meanchey, Phnom Penh ជាមួយ . . ...
បានចុះបញ្ជី: 31 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Flat house for rent

ស្ទឹងមានជ័យ, មានជ័យ, ភ្នំពេញ

សុខ គីមអេង
+855-11787800

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Room For Rent near Dam Thkov roundabout Beong Tum Pun

អាផាតមេន  
$180
1 1
បឹងទំពុន, មានជ័យ, ភ្នំពេញ
អាផាតមេន សម្រាប់ rent នៅ Boeung Tumpun, Meanchey, Phnom Penh ជាមួយ . . ...
បានចុះបញ្ជី: 31 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Room For Rent near Dam Thkov roundabout Beong Tum Pun

បឹងទំពុន, មានជ័យ, ភ្នំពេញ

Touch Heng
+85570670009

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

2 Bedroom Condo For Rent, In Boeung Tumpun, Phnom Penh

អាផាតមេន  
$400
2 2 120m2
មានជ័យ, ភ្នំពេញ
អាផាតមេន សម្រាប់ rent នៅ Boeung Tumpun, Meanchey, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្រសិ...
បានចុះបញ្ជី: 31 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 2 Bedroom Condo For Rent, In Boeung Tumpun, Phnom Penh

មានជ័យ, ភ្នំពេញ

Ips CAMBODIA
+855-969000765

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Brand New Building For Rent Main Road Rental Price: $11,000/month Land Size: 11mx16m

អាផាតមេន  
$11,000 $11,000/m2
បឹងទំពុន, មានជ័យ, ភ្នំពេញ
អាផាតមេន សម្រាប់ rent នៅ Boeung Tumpun, Meanchey, Phnom Penh ជាមួយ . . ...
បានចុះបញ្ជី: 31 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Brand New Building For Rent Main Road Rental Price: $11,000/month Land Size: 11mx16m

បឹងទំពុន, មានជ័យ, ភ្នំពេញ

សុខ គីមអេង
+855-11787800

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Studio Apartment For Rent - Beoung Tumpun, Phnom Penh

អាផាតមេន  
$650
1 1 52m2
មានជ័យ, ភ្នំពេញ
អាផាតមេន សម្រាប់ rent នៅ Boeung Tumpun, Meanchey, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្រសិ...
បានចុះបញ្ជី: 31 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Studio Apartment For Rent - Beoung Tumpun, Phnom Penh

មានជ័យ, ភ្នំពេញ

Ips CAMBODIA
+855-969000765

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Studio-Type Condo For Rent - Beoung Tumpun, Phnom Penh

អាផាតមេន  
$450
1 1 49m2
មានជ័យ, ភ្នំពេញ
អាផាតមេន សម្រាប់ rent នៅ Boeung Tumpun, Meanchey, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្រសិ...
បានចុះបញ្ជី: 31 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Studio-Type Condo For Rent - Beoung Tumpun, Phnom Penh

មានជ័យ, ភ្នំពេញ

Ips CAMBODIA
+855-969000765

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Studio Apartment For Rent - Boeung Tumpun, Phnom Penh

អាផាតមេន  
$580
1 1 45m2
មានជ័យ, ភ្នំពេញ
អាផាតមេន សម្រាប់ rent នៅ Boeung Tumpun, Meanchey, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្រសិ...
បានចុះបញ្ជី: 31 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Studio Apartment For Rent - Boeung Tumpun, Phnom Penh

មានជ័យ, ភ្នំពេញ

Ips CAMBODIA
+855-969000765

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

តម្រូវការអចលនទ្រព្យច្រើន
ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ចំនូលចិត្ត

Please fill personal info before saving favourites. Open Profile Settings.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។