កំណត់ទីតាំង

លទ្ធផល:
តម្រៀប:
Relevance

រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

សូម ចូលក្មុងគណនីចុះឈ្មោះ ដើម្បីរក្សាទុកលទ្ធផលស្វែងរកនេះ

បង្កើតសារជូនដំណឹង

សូមចូលក្នុងគណនីចុះឈ្មោះ គណនីដើម្បីបង្កើតសារជូនដំណឹង.

អាផាតមេន សំរាប់ជួល ក្នុង Siem Reap

បានរកឃើញ 1079 អាផាតមេន សម្រាប់ Rent in Siem Reap, Siem Reap

1 Bedroom Apartment for Rent with Swimming Pool – Tapul Area

អាផាតមេន  
$750
1 1 1 65m2 2 E/S
ស្វាយដង្គំ, សៀមរាប, សៀមរាប
អាផាតមេន សម្រាប់ rent នៅ Svay Dankum, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ . . ប្រសិ…
បានចុះបញ្ជី: 81 នាទី ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 1 Bedroom Apartment for Rent with Swimming Pool – Tapul Area

ស្វាយដង្គំ, សៀមរាប, សៀមរាប

DaBest Properties Cambodia Co., Ltd
+855(0)89899084

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

DABEST PROPERTIES: Modern Designer Condo for Rent in Siem Reap - Salakomreuk

អាផាតមេន  
$800
1 1 1 90m2 2 N/E
សាលាកំរើក, សៀមរាប, សៀមរាប
អាផាតមេន សម្រាប់ sale នៅ Sala Kamraeuk, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ $900. . …
បានចុះបញ្ជី: 91 នាទី ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - DABEST PROPERTIES: Modern Designer Condo for Rent in Siem Reap - Salakomreuk

សាលាកំរើក, សៀមរាប, សៀមរាប

Daka Kun - DaBest Properties (Cambodia) Co., Ltd
+855(0)89899084

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

DABEST PROPERTIES: Luxury Apartment with VIP pool for Rent in Siem Reap – Svay Dangkum

អាផាតមេន  
$500
1 1 1 90m2 3 N/E
ស្វាយដង្គំ, សៀមរាប, សៀមរាប
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ ជួល នៅ Svay Dankum, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ . . ប្រសិន…
បានចុះបញ្ជី: 101 នាទី ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - DABEST PROPERTIES: Luxury Apartment with VIP pool for Rent in Siem Reap – Svay Dangkum

ស្វាយដង្គំ, សៀមរាប, សៀមរាប

Daka Kun - DaBest Properties (Cambodia) Co., Ltd
+855(0)89899084

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

Apartment 2 bedrooms For Rent In Siem Reap - Sala Kansaeng

អាផាតមេន  
$500 $500/m2
2 1 1
ស្វាយដង្គំ, សៀមរាប, សៀមរាប
អាផាតមេន សម្រាប់ rent នៅ Svay Dankum, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ . . ប្រសិ…
បានចុះបញ្ជី: 21 ម៉ោង ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Apartment 2 bedrooms For Rent In Siem Reap - Sala Kansaeng

ស្វាយដង្គំ, សៀមរាប, សៀមរាប

Sek Saran
+855 89 477 577

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

Brand-new 2 bedrooms apartment for rent-Svay Dangkum

អាផាតមេន  
$550
2 2
សៀមរាប, សៀមរាប, សៀមរាប
អាផាតមេន សម្រាប់ rent នៅ Siem Reab, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ . . ប្រសិនប…
បានចុះបញ្ជី: 21 ម៉ោង ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Brand-new 2 bedrooms apartment for rent-Svay Dangkum

សៀមរាប, សៀមរាប, សៀមរាប

Chor CHOCH
+855-92669645

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

Brand-new 1 bedroom apartment for rent-Svay Dangkum Terrazas Rd, Krong Siem Reap, Cambodia

អាផាតមេន  
$350
1 1
សៀមរាប, សៀមរាប, សៀមរាប
អាផាតមេន សម្រាប់ rent នៅ Siem Reab, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ . . ប្រសិនប…
បានចុះបញ្ជី: 21 ម៉ោង ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Brand-new 1 bedroom apartment for rent-Svay Dangkum Terrazas Rd, Krong Siem Reap, Cambodia

សៀមរាប, សៀមរាប, សៀមរាប

Chor CHOCH
+855-92669645

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

2 Bedrooms Apartment For Rent Siem Reap-Slor Kram

អាផាតមេន  
$600
2 2 1 60m2 2
ស្លក្រាម, សៀមរាប, សៀមរាប
អាផាតមេន សម្រាប់ rent នៅ Sla Kram, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ . . ប្រសិនបើ…
បានចុះបញ្ជី: 21 ម៉ោង ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 2 Bedrooms Apartment For Rent Siem Reap-Slor Kram

ស្លក្រាម, សៀមរាប, សៀមរាប

L2P solution co.,ltd
+85512323117

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

2 Bedrooms Apartment For Rent Siem Reap-Slor Kram

អាផាតមេន  
$650
2 2 1 60m2 2
ស្លក្រាម, សៀមរាប, សៀមរាប
អាផាតមេន សម្រាប់ rent នៅ Sla Kram, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ . . ប្រសិនបើ…
បានចុះបញ្ជី: 21 ម៉ោង ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 2 Bedrooms Apartment For Rent Siem Reap-Slor Kram

ស្លក្រាម, សៀមរាប, សៀមរាប

L2P solution co.,ltd
+85512323117

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

2Bedrooms Apartment For Rent Siem Reap-Svay Dangkum

អាផាតមេន  
$850
2 3 1 60m2
ស្វាយដង្គំ, សៀមរាប, សៀមរាប
អាផាតមេន សម្រាប់ rent នៅ Svay Dankum, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ . . ប្រសិ…
បានចុះបញ្ជី: 21 ម៉ោង ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 2Bedrooms Apartment For Rent Siem Reap-Svay Dangkum

ស្វាយដង្គំ, សៀមរាប, សៀមរាប

L2P solution co.,ltd
+85512323117

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

2 Bedrooms Apartment For Rent Siem Reap-Slor Kram

អាផាតមេន  
$500
2 2 1 60m2 2
ស្លក្រាម, សៀមរាប, សៀមរាប
អាផាតមេន សម្រាប់ rent នៅ Sla Kram, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ . . ប្រសិនបើ…
បានចុះបញ្ជី: 21 ម៉ោង ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 2 Bedrooms Apartment For Rent Siem Reap-Slor Kram

ស្លក្រាម, សៀមរាប, សៀមរាប

L2P solution co.,ltd
+85512323117

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international
តម្រូវការអចលនទ្រព្យច្រើន
ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ចំនូលចិត្ត

Please fill personal info before saving favourites. Open Profile Settings.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។

ពួកយើងអាចជួយអ្នកបាន!
សូមចូលគណនី ដើម្បីបំពេញរាលតម្រូវការរបស់លោកអ្នក ពេលនោះ ភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យ នឹងទំនាក់ទំនងមកវិញ.

ចូលគណនី