កំណត់ទីតាំង

លទ្ធផល:
តម្រៀប:
Relevance

រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

សូម ចូលក្មុងគណនីចុះឈ្មោះ ដើម្បីរក្សាទុកលទ្ធផលស្វែងរកនេះ

បង្កើតសារជូនដំណឹង

សូមចូលក្នុងគណនីចុះឈ្មោះ គណនីដើម្បីបង្កើតសារជូនដំណឹង.

អាផាតមេន សំរាប់ជួល ក្នុង Phsar Chas

បានរកឃើញ 136 អាផាតមេន សម្រាប់ Rent in Phsar Chas, Daun Penh, and others

Modern Apartment for Rent

អាផាតមេន  
$600
2 2
ផ្សារចាស់, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ ជួល នៅ Phsar Chas, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ . ...
បានចុះបញ្ជី: 11 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Modern Apartment for Rent

ផ្សារចាស់, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

None None
+ 855969002121

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

A cosy 1 bedroom apartment for rent in Daun Penh

អាផាតមេន  
$400
1 1
ផ្សារចាស់, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ ជួល នៅ Phsar Chas, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ . ...
បានចុះបញ្ជី: 11 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - A cosy 1 bedroom apartment for rent in Daun Penh

ផ្សារចាស់, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Knight Frank
+855 96 900 2121

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

A cosy 2 bedroom apartment for rent in Daun Penh

អាផាតមេន  
$500
2 1
ផ្សារចាស់, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ ជួល នៅ Phsar Chas, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ . ...
បានចុះបញ្ជី: 11 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - A cosy 2 bedroom apartment for rent in Daun Penh

ផ្សារចាស់, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Knight Frank
+855 96 900 2121

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Art Deco 2-Bedroom Apartment Overlooking Tonle Sap

អាផាតមេន  
$2,100
2 2
ផ្សារចាស់, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
Riverside Art Deco Duplex Apartment with a nice upstairs terrace overlooking the Tonle Sap ...
បានចុះបញ្ជី: 11 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Art Deco 2-Bedroom Apartment Overlooking Tonle Sap

ផ្សារចាស់, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Pichkhema Dara
+855 96 900 2121

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Colonial Style Studio Apartment Riverside

អាផាតមេន  
$350
1 1 65m2
Sisovath Quay, ផ្សារចាស់, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
Colonial Style Studio Apartment Riverside សម្រាប់ នៅ Daun Penh, Phnom Penh ...
បានចុះបញ្ជី: 21 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Colonial Style Studio Apartment Riverside

Sisovath Quay, ផ្សារចាស់, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Leakhena Rith
+85589777307

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Fully furnished apartment for rent

អាផាតមេន  
$450
1 1 1 65m2
Phsar Chas, Daun Penh, Phnom Penh
អាផាតមេន សម្រាប់ rent នៅ Phsar Chas, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្រ...
បានចុះបញ្ជី: 21 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Fully furnished apartment for rent

Phsar Chas, Daun Penh, Phnom Penh

OPENHOUSE SOKLOEM
+85517555842

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Precocious and fully furnished apartment for rent

អាផាតមេន  
$750
1 1 1 53m2
Phsar Chas, Daun Penh, Phnom Penh
អាផាតមេន សម្រាប់ rent នៅ Phsar Chas, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្រ...
បានចុះបញ្ជី: 21 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Precocious and fully furnished apartment for rent

Phsar Chas, Daun Penh, Phnom Penh

OPENHOUSE SOKLOEM
+85517555842

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Nice Apartment 01 Bedroom Now Available !

អាផាតមេន  
$350
1 1
ផ្សារចាស់, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
អាផាតមេន សម្រាប់ rent នៅ Phsar Chas, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្រ...
បានចុះបញ្ជី: 31 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Nice Apartment 01 Bedroom Now Available !

ផ្សារចាស់, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Touch Heng
+85570670009

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

1 Bedroom Beautiful Condo For Rent In Daun Penh

អាផាតមេន  
$750
1 1 66m2
ផ្សារចាស់, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ ជួល នៅ Phsar Chas, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ . ...
បានចុះបញ្ជី: 31 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 1 Bedroom Beautiful Condo For Rent In Daun Penh

ផ្សារចាស់, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Elevated RealtyCo
+855 12 788 003

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

1 Bedroom Apartment For Rent - Daun Penh, Phnom Penh

អាផាតមេន  
$400
1 1 60m2
ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
អាផាតមេន សម្រាប់ rent នៅ Phsar Chas, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្រសិនប...
បានចុះបញ្ជី: 31 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 1 Bedroom Apartment For Rent - Daun Penh, Phnom Penh

ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Ips CAMBODIA
+855-969000765

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

តម្រូវការអចលនទ្រព្យច្រើន
ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ចំនូលចិត្ត

Please fill personal info before saving favourites. Open Profile Settings.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។