កំណត់ទីតាំង

លទ្ធផល:
តម្រៀប:
Relevance

រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

សូម ចូលក្មុងគណនីចុះឈ្មោះ ដើម្បីរក្សាទុកលទ្ធផលស្វែងរកនេះ

បង្កើតសារជូនដំណឹង

សូមចូលក្នុងគណនីចុះឈ្មោះ គណនីដើម្បីបង្កើតសារជូនដំណឹង.

អាផាតមេន សំរាប់ជួល ក្នុង Phsar Thmei I

បានរកឃើញ 29 អាផាតមេន សម្រាប់ Rent in Phsar Thmei I, Daun Penh, and others

3 Bedroom Duplex Renovated House for Rent In Daun Penh Area Near Central Market

អាផាតមេន  
$1,300
3 3
ផ្សារថ្មី, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
អាផាតមេន សម្រាប់ rent នៅ Phsar Thmei I, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ . . ...
បានចុះបញ្ជី: 21 ថ្ចៃ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 3 Bedroom Duplex Renovated House for Rent In Daun Penh Area Near Central Market

ផ្សារថ្មី, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Expert Realty Team
+85589999079

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

1 Bedroom Apartment in Doun Penh Area (Near Sorya Mall)

អាផាតមេន  
$450
1 1 58m2 N
ផ្សារថ្មី, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
អាផាតមេន សម្រាប់ rent នៅ Phsar Thmei I, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ . . ...
បានចុះបញ្ជី: 21 ថ្ចៃ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 1 Bedroom Apartment in Doun Penh Area (Near Sorya Mall)

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

A spacious 2 bedroom condo for rent in Daun Penh

អាផាតមេន  
$1,400 $1,400/m2
2 2 107m2 8
ផ្សារថ្មី, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
អាផាតមេន សម្រាប់ sale/rent នៅ Phsar Thmei I, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ . . ...
បានចុះបញ្ជី: 11 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - A spacious 2 bedroom condo for rent in Daun Penh

ផ្សារថ្មី, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Pichkhema Dara
+855 96 900 2121
None None
+855 96 9002 122
None None
+ 855969002121

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Serviced Apartment for Rent in Daun Penh

អាផាតមេន  
$450
1 1
Phsar Thmei I, Daun Penh, Phnom Penh
អាផាតមេន សម្រាប់ rent នៅ Phsar Thmei I, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ . . ...
បានចុះបញ្ជី: 11 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Serviced Apartment for Rent in Daun Penh

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

2 bedroom apartment for rent in Daun Penh

អាផាតមេន  
$700
2 2
Phsar Thmei I, Daun Penh, Phnom Penh
អាផាតមេន សម្រាប់ rent នៅ Phsar Thmei I, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ . . ...
បានចុះបញ្ជី: 11 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 2 bedroom apartment for rent in Daun Penh

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Serviced Apartment for Rent in Daun Penh

អាផាតមេន  
$1,500
3 2
Phsar Thmei I, Daun Penh, Phnom Penh
អាផាតមេន សម្រាប់ rent នៅ Phsar Thmei I, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ . . ...
បានចុះបញ្ជី: 11 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Serviced Apartment for Rent in Daun Penh

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Serviced Apartment for Rent in Daun Penh

អាផាតមេន  
$550
1 1
Phsar Thmei I, Daun Penh, Phnom Penh
អាផាតមេន សម្រាប់ rent នៅ Phsar Thmei I, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្រស...
បានចុះបញ្ជី: 11 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Serviced Apartment for Rent in Daun Penh

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

2 Bedroom Apartment for Rent In Daun Penh Area Phnom Penh Cambodia

អាផាតមេន  
$1,100
2 2
ផ្សារថ្មី, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
អាផាតមេន សម្រាប់ rent នៅ Phsar Thmei I, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ . . ...
បានចុះបញ្ជី: 11 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 2 Bedroom Apartment for Rent In Daun Penh Area Phnom Penh Cambodia

ផ្សារថ្មី, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Expert Realty Team
+85589999079

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Doun Penh | Spacious Fully furnished 1 bedrooms for rent near Central Market

អាផាតមេន  
$420 $60/m2
1 1
ផ្សារថ្មី, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
Doun Penh | Spacious Fully furnished 1 bedrooms for rent near Central Market Property ID::...
បានចុះបញ្ជី: 21 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Doun Penh | Spacious Fully furnished 1 bedrooms for rent near Central Market

ផ្សារថ្មី, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Khmer Housing
093200132

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

2 Bedroom Apartment For Rent - Phsar Thmei 1, Phnom Penh

អាផាតមេន  
$1,200
2 2 114m2
ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
អាផាតមេន សម្រាប់ rent នៅ Phsar Thmei I, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្រស...
បានចុះបញ្ជី: 41 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 2 Bedroom Apartment For Rent - Phsar Thmei 1, Phnom Penh

ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Ips CAMBODIA
+855-969000765

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

តម្រូវការអចលនទ្រព្យច្រើន
ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ចំនូលចិត្ត

Please fill personal info before saving favourites. Open Profile Settings.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។