កំណត់ទីតាំង

លទ្ធផល:
តម្រៀប:
Relevance

រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

សូម ចូលក្មុងគណនីចុះឈ្មោះ ដើម្បីរក្សាទុកលទ្ធផលស្វែងរកនេះ

បង្កើតសារជូនដំណឹង

សូមចូលក្នុងគណនីចុះឈ្មោះ គណនីដើម្បីបង្កើតសារជូនដំណឹង.

អាផាតមេន សំរាប់លក់ ក្នុង Meanchey

បានរកឃើញ 58 អាផាតមេន សម្រាប់ Sale in Meanchey, Phnom Penh

07 Rooms Villa For Rent | Sangkat Boeung Tompun | Price: 1200$ per month

អាផាតមេន  
$1,200
391m2
មានជ័យ, ភ្នំពេញ
07 Rooms Villa For Rent | Sangkat Boeung Tompun | Price: 1200$ per month • Stories: 02 F...
បានចុះបញ្ជី: 51 ថ្ចៃ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 07 Rooms Villa For Rent | Sangkat Boeung Tompun | Price: 1200$ per month

មានជ័យ, ភ្នំពេញ

Ly SEYLAIK
+855-77484870

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Condo for Sale/Rent

អាផាតមេន  
$63,000
49m2 7
មានជ័យ, ភ្នំពេញ
អាផាតមេន សម្រាប់ sale នៅ Boeung Tumpun, Meanchey, Phnom Penh ជាមួយ $63,000. . ...
បានចុះបញ្ជី: 11 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Condo for Sale/Rent

មានជ័យ, ភ្នំពេញ

HORM SREYKHECH
+855-16998830

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

2 Bedroom Condo Unit For Sale - Khan Meanchey, Phnom Penh

អាផាតមេន  
$120,000
2 2 66m2
មានជ័យ, ភ្នំពេញ
អាផាតមេន សម្រាប់ sale នៅ Boeung Tumpun, Meanchey, Phnom Penh ជាមួយ $120,000. . ...
បានចុះបញ្ជី: 21 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 2 Bedroom Condo Unit For Sale - Khan Meanchey, Phnom Penh

មានជ័យ, ភ្នំពេញ

Ips CAMBODIA
+855-969000765

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

3 Bedroom Condo Unit For Sale - Beoung Tumpun, Phnom Penh

អាផាតមេន  
$148,000
3 2 108m2
មានជ័យ, ភ្នំពេញ
អាផាតមេន សម្រាប់ sale នៅ Boeung Tumpun, Meanchey, Phnom Penh ជាមួយ $148,000. . ...
បានចុះបញ្ជី: 21 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 3 Bedroom Condo Unit For Sale - Beoung Tumpun, Phnom Penh

មានជ័យ, ភ្នំពេញ

Ips CAMBODIA
+855-969000765

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

1 Bedroom Apartment For Sale in Boeung Tumpun, Phnom Penh

អាផាតមេន  
$78,000
1 1 54m2
មានជ័យ, ភ្នំពេញ
អាផាតមេន សម្រាប់ sale នៅ Boeung Tumpun, Meanchey, Phnom Penh ជាមួយ $78,000. . ...
បានចុះបញ្ជី: 21 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 1 Bedroom Apartment For Sale in Boeung Tumpun, Phnom Penh

មានជ័យ, ភ្នំពេញ

Ips CAMBODIA
+855-969000765

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Studio Apartment For Sale - Boeng Tum Pun, Phnom Penh

អាផាតមេន  
$39,500
1 1 33m2
មានជ័យ, ភ្នំពេញ
អាផាតមេន សម្រាប់ sale នៅ Boeung Tumpun, Meanchey, Phnom Penh ជាមួយ $39,500. . ...
បានចុះបញ្ជី: 21 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Studio Apartment For Sale - Boeng Tum Pun, Phnom Penh

មានជ័យ, ភ្នំពេញ

Ips CAMBODIA
+855-969000765

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

2 Bedroom Condo For Sale - Boeung Tumpun, Phnom Penh

អាផាតមេន  
$80,000
2 2 66m2
មានជ័យ, ភ្នំពេញ
អាផាតមេន សម្រាប់ sale នៅ Boeung Tumpun, Meanchey, Phnom Penh ជាមួយ $80,000. . ...
បានចុះបញ្ជី: 21 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 2 Bedroom Condo For Sale - Boeung Tumpun, Phnom Penh

មានជ័យ, ភ្នំពេញ

Ips CAMBODIA
+855-969000765

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Studio Apartment For Sale - Boeung Tumpun, Phnom Penh

អាផាតមេន  
$68,000
1 1 49m2
មានជ័យ, ភ្នំពេញ
អាផាតមេន សម្រាប់ sale នៅ Boeung Tumpun, Meanchey, Phnom Penh ជាមួយ $68,000. . ...
បានចុះបញ្ជី: 21 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Studio Apartment For Sale - Boeung Tumpun, Phnom Penh

មានជ័យ, ភ្នំពេញ

Ips CAMBODIA
+855-969000765

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

1 Bedroom Condo Unit For Sale - Boeung Tumpun, Phnom Penh

អាផាតមេន  
$44,000
1 2 73m2
មានជ័យ, ភ្នំពេញ
អាផាតមេន សម្រាប់ sale នៅ Boeung Tumpun, Meanchey, Phnom Penh ជាមួយ $44,000. . ...
បានចុះបញ្ជី: 21 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 1 Bedroom Condo Unit For Sale - Boeung Tumpun, Phnom Penh

មានជ័យ, ភ្នំពេញ

Ips CAMBODIA
+855-969000765

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Condo with heart for sale - Hun Sen Boulevard

អាផាតមេន  
$1,050
2 1 72m2
មានជ័យ, ភ្នំពេញ
Here is your opportunity to buy something special in Phnom Penh: a two bed condo with soul....
បានចុះបញ្ជី: 1 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Condo with heart for sale - Hun Sen Boulevard

មានជ័យ, ភ្នំពេញ

Paul ELLENDER
+855-17400700

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

តម្រូវការអចលនទ្រព្យច្រើន
ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ចំនូលចិត្ត

Please fill personal info before saving favourites. Open Profile Settings.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។