កំណត់ទីតាំង

លទ្ធផល:
តម្រៀប:
Relevance

រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

សូម ចូលក្មុងគណនីចុះឈ្មោះ ដើម្បីរក្សាទុកលទ្ធផលស្វែងរកនេះ

បង្កើតសារជូនដំណឹង

សូមចូលក្នុងគណនីចុះឈ្មោះ គណនីដើម្បីបង្កើតសារជូនដំណឹង.

អាផាតមេន សំរាប់លក់ ក្នុង Chakto Mukh

បានរកឃើញ 51 អាផាតមេន សម្រាប់ Sale in Chakto Mukh, Daun Penh, and others

ខុនដូសំរាប់លក់

អាផាតមេន  
$220,000
27
ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
ទីតាំង ផ្លូវ ៧៨ សង្គាត់ ចតុមុខ. ខណ្ឌ ដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ប្លង់: រឹង ទំហំអគារ: ៩៩.៣៧ ម២ បន្ទប...
បានចុះបញ្ជី: 21 ថ្ចៃ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - ខុនដូសំរាប់លក់

ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Key Real Estate Cambodia
+855-17999519

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

3 Bedroom Flat For Sale - Chakto Mukh, Phnom Penh

អាផាតមេន  
$160,000
3 3
ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
អាផាតមេន សម្រាប់ sale នៅ Chakto Mukh, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ $160,000. . ...
បានចុះបញ្ជី: 31 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 3 Bedroom Flat For Sale - Chakto Mukh, Phnom Penh

ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Ips CAMBODIA
+855-969000765

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

3 Bedroom Penthouse For Sale - Daun Penh, Phnom Penh

អាផាតមេន  
$750,000
3 3 244m2
ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
អាផាតមេន សម្រាប់ sale នៅ Chakto Mukh, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ $750,000. . ...
បានចុះបញ្ជី: 31 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 3 Bedroom Penthouse For Sale - Daun Penh, Phnom Penh

ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Ips CAMBODIA
+855-969000765

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

3 Bedrooms Apartment For Sale - Chakto Mukh, Phnom Penh

អាផាតមេន  
$350,000
3 3 186m2
ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
អាផាតមេន សម្រាប់ sale នៅ Chakto Mukh, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ $350,000. . ...
បានចុះបញ្ជី: 31 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 3 Bedrooms Apartment For Sale - Chakto Mukh, Phnom Penh

ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Ips CAMBODIA
+855-969000765

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

2 Bedroom Condo Unit For Sale - Daun Penh, Phnom Penh

អាផាតមេន  
$350,000
2 3 141m2
ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
អាផាតមេន សម្រាប់ sale នៅ Chakto Mukh, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ $350,000. . ...
បានចុះបញ្ជី: 31 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 2 Bedroom Condo Unit For Sale - Daun Penh, Phnom Penh

ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Ips CAMBODIA
+855-969000765

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Stylish Khmer Designed Penthouse for Sales in Daun Penh

អាផាតមេន  
$295,000
3 3
ចតុមុខ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
អាផាតមេន សម្រាប់ sale នៅ Chakto Mukh, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ $295,000. . ...
បានចុះបញ្ជី: 1 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Stylish Khmer Designed Penthouse for Sales in Daun Penh

ចតុមុខ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Leakhena Rith
+85589777307
Sonita Pich
+855969002424

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Unrenovated townhouse, Second floor 2 mins away From BOEUNG KENG KONG 1

អាផាតមេន  
$57,000 $1,222/m2
1 1 45m2 2 W
Street 63 corner to street 242, ចតុមុខ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
អាផាតមេន សម្រាប់ sale នៅ Chakto Mukh, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ $57,000. . ...
បានចុះបញ្ជី: 2 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Unrenovated townhouse, Second floor 2 mins away From BOEUNG KENG KONG 1

Street 63 corner to street 242, ចតុមុខ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Hang Neth
+855967778796

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

អាផាតមេន  
$1,100
ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ លក់ នៅ Chakto Mukh, Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia ជាមួយ $...
បានចុះបញ្ជី: 2 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ

ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Yi FUNG
+855-23986300

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Office Space For Rent in Daun Penh

អាផាតមេន  
$10,560
2 480m2
ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ លក់ នៅ Chakto Mukh, Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia ជាមួយ $...
បានចុះបញ្ជី: 2 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Office Space For Rent in Daun Penh

ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Somnang CHEAM
+855-12623398

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

The Restaurant for Rent in Chaktomuk,Daun Penh

អាផាតមេន  
$2,800
1 175m2
ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ លក់ នៅ Chakto Mukh, Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia ជាមួយ $...
បានចុះបញ្ជី: 2 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - The Restaurant for Rent in Chaktomuk,Daun Penh

ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Somnang CHEAM
+855-12623398

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

តម្រូវការអចលនទ្រព្យច្រើន
ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ចំនូលចិត្ត

Please fill personal info before saving favourites. Open Profile Settings.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។