កំណត់ទីតាំង

លទ្ធផល:
តម្រៀប:
Relevance

រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

សូម ចូលក្មុងគណនីចុះឈ្មោះ ដើម្បីរក្សាទុកលទ្ធផលស្វែងរកនេះ

បង្កើតសារជូនដំណឹង

សូមចូលក្នុងគណនីចុះឈ្មោះ គណនីដើម្បីបង្កើតសារជូនដំណឹង.

អាផាតមេន សំរាប់លក់ ក្នុង Phsar Chas

បានរកឃើញ 89 អាផាតមេន សម្រាប់ Sale in Phsar Chas, Daun Penh, and others

This 2 bedroom apartment for sale is located in Daun Penh, Phnom Penh

អាផាតមេន  
$200,000
2 2
ផ្សារចាស់, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
អាផាតមេន សម្រាប់ sale នៅ Phsar Thmei III, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ $200,000. ....
បានចុះបញ្ជី: 21 ថ្ចៃ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - This 2 bedroom apartment for sale is located in Daun Penh, Phnom Penh

ផ្សារចាស់, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Pichkhema Dara
+855 96 900 2121
None None
+855 96 9002 122
None None
+ 855969002121

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

This 3 bedroom apartment for sale is located in Daun Penh, Phnom Penh

អាផាតមេន  
$260,000/m2
3 3
ផ្សារចាស់, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
អាផាតមេន សម្រាប់ sale នៅ Phsar Chas, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ $260,000. . ...
បានចុះបញ្ជី: 21 ថ្ចៃ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - This 3 bedroom apartment for sale is located in Daun Penh, Phnom Penh

ផ្សារចាស់, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Pichkhema Dara
+855 96 900 2121
None None
+855 96 9002 122
None None
+ 855969002121

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

SPACIOUS 2 BED APARTMENT WITH HUGE ROOF TERRACE

អាផាតមេន  
$140,000
2 3 130m2 4
ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
អាផាតមេន សម្រាប់ sale នៅ Phsar Chas, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ $140,000. . ...
បានចុះបញ្ជី: 31 ថ្ចៃ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - SPACIOUS 2 BED APARTMENT WITH HUGE ROOF TERRACE

ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Seaps OFFICE
+855-23214322

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

FIRST FLOOR RENOVATION PROJECT ON ST 110 FOR SALE

អាផាតមេន  
$90,000
1 1 104m2 1
ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
អាផាតមេន សម្រាប់ sale នៅ Phsar Chas, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ $90,000. . ...
បានចុះបញ្ជី: 31 ថ្ចៃ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - FIRST FLOOR RENOVATION PROJECT ON ST 110 FOR SALE

ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Seaps OFFICE
+855-23214322

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

STUNNING SPACIOUS 2 BEDROOM APARTMENT - FOR SALE

អាផាតមេន  
$110,000
2 3 118m2
e4, Street 19, ផ្សារចាស់, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
អាផាតមេន សម្រាប់ sale នៅ Phsar Chas, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ $110,000. . ...
បានចុះបញ្ជី: 31 ថ្ចៃ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - STUNNING SPACIOUS 2 BEDROOM APARTMENT - FOR SALE

e4, Street 19, ផ្សារចាស់, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Seaps OFFICE
+855-23214322

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

1 BED APARTMENT - FOR SALE - STREET 5

អាផាតមេន  
$59,000
1 1 64m2 3
ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
អាផាតមេន សម្រាប់ sale នៅ Phsar Chas, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ $59,000. . ...
បានចុះបញ្ជី: 31 ថ្ចៃ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 1 BED APARTMENT - FOR SALE - STREET 5

ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Seaps OFFICE
+855-23214322

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Riverside Art Deco Duplex with Tonle Sap Views

អាផាតមេន  
$520,000 $3,291/m2
2 2 158m2
ផ្សារចាស់, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
Riverside Art Deco Duplex Apartment with a nice upstairs terrace overlooking the Tonle Sap ...
បានចុះបញ្ជី: 51 ថ្ចៃ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Riverside Art Deco Duplex with Tonle Sap Views

ផ្សារចាស់, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Pichkhema Dara
+855 96 900 2121

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

1 Bedroom apartment Phsa chas

អាផាតមេន  
$77,000
1 2 70m2 2 W
ផ្សារចាស់, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
អាផាតមេន សម្រាប់ sale នៅ Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ $77,000. . ប្រសិនបើអ្នកច...
បានចុះបញ្ជី: 11 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 1 Bedroom apartment Phsa chas

ផ្សារចាស់, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Srey Mao SOM
+855-89312434

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

2Bedroom apartment Phsa chas for sale

អាផាតមេន  
$110,000
2 2 120m2 2 W
ផ្សារចាស់, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
អាផាតមេន សម្រាប់ sale នៅ Phsar Chas, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្រសិនប...
បានចុះបញ្ជី: 11 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 2Bedroom apartment Phsa chas for sale

ផ្សារចាស់, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Srey Mao SOM
+855-89312434

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

3 Bedoom Flat For Sale - Phsar Chas, Phnom Penh

អាផាតមេន  
$110,000
3 2 140m2
ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
អាផាតមេន សម្រាប់ sale នៅ Phsar Chas, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ $110,000. . ...
បានចុះបញ្ជី: 21 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 3 Bedoom Flat For Sale - Phsar Chas, Phnom Penh

ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Ips CAMBODIA
+855-969000765

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

តម្រូវការអចលនទ្រព្យច្រើន
ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ចំនូលចិត្ត

Please fill personal info before saving favourites. Open Profile Settings.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។