កំណត់ទីតាំង

លទ្ធផល:
តម្រៀប:
Relevance

រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

សូម ចូលក្មុងគណនីចុះឈ្មោះ ដើម្បីរក្សាទុកលទ្ធផលស្វែងរកនេះ

បង្កើតសារជូនដំណឹង

សូមចូលក្នុងគណនីចុះឈ្មោះ គណនីដើម្បីបង្កើតសារជូនដំណឹង.

ផ្ទះបុរីសំរាប់លក់ ឬ ជួល ក្នុង Dangkao

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - បុរីវីអាយភី ៖ គម្រោងលំនៅដ្ឋានទំនើប និងមានតម្លៃសមរម្យនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ

Dangkao, Dangkao, Phnom Penh

Mr. Sum David
067977758

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Borey Try Kim

តម្លៃលក់ចាប់ពី $39,800
ដង្កោរ, ដង្កោរ, ភ្នំពេញ
ប្រភេទបន្ទប់: Shophouse, Unit  
ដង្កោរ, ដង្កោរ, ភ្នំពេញ
residential Unit1 for sale2 ក្នុង Dangkao3 ID 1050724
វីឡាកូនកាត់
POA
2 3 1
residential Shophouse1 for sale2 ក្នុង Dangkao3 ID 1050704
ផ្ទះលក់ទំនិញ
$39,800
2 3 1

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - បុរី ទ្រី គីម

ដង្កោរ, ដង្កោរ, ភ្នំពេញ

បុរី ទ្រី គីម
+855969000808

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Borey Ratanak Phnom Penh

តម្លៃលក់ចាប់ពី $35,500
ស្ពានថ្ម, ដង្កោរ, ភ្នំពេញ
ប្រភេទបន្ទប់: Retreat, House  
2 ទៅ 4 50 ទៅ 81 m2 2
បន្ទប់គេង: 2ទៅ 4 ទំហំផ្ទៃជាន់ 50 ទៅ 81 m2 ជាន់: 2
ស្ពានថ្ម, ដង្កោរ, ភ្នំពេញ
residential Retreat1 for sale2 ក្នុង Spean Thma3 ID 715494
ផ្ទះល្វែង
$35,500
2 3 1 50m2
residential Retreat1 for sale2 ក្នុង Spean Thma3 ID 715514
ផ្ទះល្វែង
$47,925
2 3 1 81m2
residential Retreat1 for sale2 ក្នុង Spean Thma3 ID 716064
ផ្ទះល្វែង
$52,500
2 3 1 50m2

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - បុរី រតនៈ ភ្នំពេញ

ស្ពានថ្ម, ដង្កោរ, ភ្នំពេញ

Borey Ratanak Phnom Penh-បុរី រតនៈ ភ្នំពេញ
+855969000808

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

បុរីអង្គរឧត្ដម

តម្លៃលក់ចាប់ពី $108,000
ស្ពានថ្ម, ដង្កោរ, ភ្នំពេញ
បន្ទប់សរុប: 135 ប្រភេទបន្ទប់: Shophouse  
5 ទៅ 5 67 ទៅ 67 m2
បន្ទប់គេង: 5ទៅ 5 ទំហំផ្ទៃជាន់ 67 ទៅ 67 m2
ស្ពានថ្ម, ដង្កោរ, ភ្នំពេញ
residential Shophouse1 for sale2 ក្នុង Spean Thma3 ID 1162544
ផ្ទះលក់ទំនិញ
$108,000 $286/m2
5 6
residential Shophouse1 for sale2 ក្នុង Spean Thma3 ID 1162554
ផ្ទះលក់ទំនិញ
$108,000 $286/m2
5 6
residential Shophouse1 for sale2 ក្នុង Spean Thma3 ID 1162524
ផ្ទះលក់ទំនិញ
$108,000 $286/m2
5 6

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - បុរីអង្គរឧត្ដម

ស្ពានថ្ម, ដង្កោរ, ភ្នំពេញ

បុរីអង្គរឧត្ដម
+855969000808

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Borey New World : Chamkadong

តម្លៃលក់ចាប់ពី POA
ជើងឯក, ដង្កោរ, ភ្នំពេញ
ប្រភេទបន្ទប់: House, Flat, Retreat  
2 ទៅ 5 90 ទៅ 172 m2
បន្ទប់គេង: 2ទៅ 5 ទំហំផ្ទៃជាន់ 90 ទៅ 172 m2
ជើងឯក, ដង្កោរ, ភ្នំពេញ
residential Retreat1 for rent2 ក្នុង Cheung Aek3 ID 1107154
ផ្ទះល្វែង
POA
8 10 2
residential Retreat1 for sale2 ក្នុង Cheung Aek3 ID 1110284
ផ្ទះល្វែង
$110,000
5 6 1 172m2 72m2 1 N
residential House1 for sale2 ក្នុង Cheung Aek3 ID 680454
ផ្ទះ
$110,000
4 5 164m2

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Borey New World : Chamkadong

ជើងឯក, ដង្កោរ, ភ្នំពេញ

Borey New World
+855969000808

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Borey Lay Kung

តម្លៃលក់ចាប់ពី $57,600
ដង្កោរ, ដង្កោរ, ភ្នំពេញ
ប្រភេទបន្ទប់: Retreat, House  
ដង្កោរ, ដង្កោរ, ភ្នំពេញ
residential Retreat1 for sale2 ក្នុង Dangkao3 ID 724364
ផ្ទះល្វែង
$57,600

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - បុរី ឡាយគង់

ដង្កោរ, ដង្កោរ, ភ្នំពេញ

Borey Lay Kung
+855969000808

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

5 Star Residence

តម្លៃលក់ចាប់ពី $46,888
ដង្កោរ, ដង្កោរ, ភ្នំពេញ
ប្រភេទបន្ទប់: Shophouse, House  
2 ទៅ 2 40 ទៅ 55 m2
បន្ទប់គេង: 2ទៅ 2 ទំហំផ្ទៃជាន់ 40 ទៅ 55 m2
ដង្កោរ, ដង្កោរ, ភ្នំពេញ
residential House1 for sale2 ក្នុង Dangkao3 ID 1102834
ផ្ទះ
$46,888
2 3 40m2
residential Shophouse1 for sale2 ក្នុង Dangkao3 ID 1102824
ផ្ទះលក់ទំនិញ
$63,888
2 3 55m2

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - បុរី 5 Stars Residence

ដង្កោរ, ដង្កោរ, ភ្នំពេញ

5 Star Residence
+855969000808

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Borey CSR

តម្លៃលក់ចាប់ពី $24,800
30m, ពងទឹក, ដង្កោរ, ភ្នំពេញ
ប្រភេទបន្ទប់: Flat, Villa, Retreat  
30m, ពងទឹក, ដង្កោរ, ភ្នំពេញ
residential Villa1 for sale2 ក្នុង Pong Tuek3 ID 722984
វីឡា
$24,800
2 2 34m2
residential Villa1 for sale2 ក្នុង Pong Tuek3 ID 722934
វីឡា
$24,800
2 3 38m2
residential Villa1 for sale2 ក្នុង Pong Tuek3 ID 722954
វីឡា
$28,800
2 3 34m2

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - បុរី ស៊ីអេស​អរ

30m, ពងទឹក, ដង្កោរ, ភ្នំពេញ

Borey CSR
+855969000808

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Borey Kheang Heng

តម្លៃលក់ចាប់ពី POA
ដង្កោរ, ដង្កោរ, ភ្នំពេញ
ប្រភេទបន្ទប់: Unit, Shophouse  
3 ទៅ 4 48 ទៅ 48 m2
បន្ទប់គេង: 3ទៅ 4 ទំហំផ្ទៃជាន់ 48 ទៅ 48 m2
ដង្កោរ, ដង្កោរ, ភ្នំពេញ
residential Unit1 for sale2 ក្នុង Dangkao3 ID 1096434
វីឡាកូនកាត់
POA
3 4 1 48m2
residential Shophouse1 for sale2 ក្នុង Dangkao3 ID 1096444
ផ្ទះលក់ទំនិញ
POA
4 5 1 48m2

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - គម្រោងបុរី ឃាងហេង(ចំការដូង)

ដង្កោរ, ដង្កោរ, ភ្នំពេញ

Borey Kheang Heng
+855969000808

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Borey Lucky One

តម្លៃលក់ចាប់ពី POA
ជើងឯក, ដង្កោរ, ភ្នំពេញ
ប្រភេទបន្ទប់: Shophouse  
3 ទៅ 3 67 ទៅ 67 m2
បន្ទប់គេង: 3ទៅ 3 ទំហំផ្ទៃជាន់ 67 ទៅ 67 m2
ជើងឯក, ដង្កោរ, ភ្នំពេញ
residential Shophouse1 for sale2 ក្នុង Cheung Aek3 ID 1087704
ផ្ទះលក់ទំនិញ
$1
3 4 67m2
residential Shophouse1 for sale2 ក្នុង Cheung Aek3 ID 1087744
ផ្ទះលក់ទំនិញ
$1
3 4 67m2

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - បុរីឡាក់គីវ័ន

ជើងឯក, ដង្កោរ, ភ្នំពេញ

Borey Lucky One
+855969000808

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

តម្រូវការអចលនទ្រព្យច្រើន
ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ចំនូលចិត្ត

Please fill personal info before saving favourites. Open Profile Settings.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។