កំណត់ទីតាំង

លទ្ធផល:
តម្រៀប:
Relevance

រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

សូម ចូលក្មុងគណនីចុះឈ្មោះ ដើម្បីរក្សាទុកលទ្ធផលស្វែងរកនេះ

បង្កើតសារជូនដំណឹង

សូមចូលក្នុងគណនីចុះឈ្មោះ គណនីដើម្បីបង្កើតសារជូនដំណឹង.

ស្វែងរកអចលនទ្រព្យនៅ កម្ពុជា

បានរកឃើញ 5 លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ Sale in Sihanoukville

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - បុរី វី អាយ ភី កំពង់សោម៖ លំនៅដ្ឋានតម្លៃសមរម្យនៅក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ដែលកំពុងមានសក្តានុពល

National road No.4, អូរឧកញ៉ាហេង, ព្រៃនប់, ក្រុងព្រះសីហនុ

Borey VIP SHV
+855969000582

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ជជែកជានិយាយភាសាណាមួយ en km zh-hans international
ឡឺសិន ដឹឡោត​ ហ្គាដេន1 for sale2 ក្នុង Sangkat Muoy3 ID 1131054 1
ឡឺសិន ដឹឡោត​ ហ្គាដេន1 for sale2 ក្នុង Sangkat Muoy3 ID 1131054 2
ឡឺសិន ដឹឡោត​ ហ្គាដេន1 for sale2 ក្នុង Sangkat Muoy3 ID 1131054 3
ឡឺសិន ដឹឡោត​ ហ្គាដេន1 for sale2 ក្នុង Sangkat Muoy3 ID 1131054 4
ឡឺសិន ដឹឡោត​ ហ្គាដេន1 for sale2 ក្នុង Sangkat Muoy3 ID 1131054 5
ឡឺសិន ដឹឡោត​ ហ្គាដេន1 for sale2 ក្នុង Sangkat Muoy3 ID 1131054 6
ឡឺសិន ដឹឡោត​ ហ្គាដេន1 for sale2 ក្នុង Sangkat Muoy3 ID 1131054 7
ឡឺសិន ដឹឡោត​ ហ្គាដេន1 for sale2 ក្នុង Sangkat Muoy3 ID 1131054 8
ឡឺសិន ដឹឡោត​ ហ្គាដេន1 for sale2 ក្នុង Sangkat Muoy3 ID 1131054 9
ឡឺសិន ដឹឡោត​ ហ្គាដេន1 for sale2 ក្នុង Sangkat Muoy3 ID 1131054 10
ឡឺសិន ដឹឡោត​ ហ្គាដេន1 for sale2 ក្នុង Sangkat Muoy3 ID 1131054 11
ឡឺសិន ដឹឡោត​ ហ្គាដេន1 for sale2 ក្នុង Sangkat Muoy3 ID 1131054 12
ឡឺសិន ដឹឡោត​ ហ្គាដេន1 for sale2 ក្នុង Sangkat Muoy3 ID 1131054 13
ឡឺសិន ដឹឡោត​ ហ្គាដេន1 for sale2 ក្នុង Sangkat Muoy3 ID 1131054 14
ឡឺសិន ដឹឡោត​ ហ្គាដេន1 for sale2 ក្នុង Sangkat Muoy3 ID 1131054 15
ឡឺសិន ដឹឡោត​ ហ្គាដេន1 for sale2 ក្នុង Sangkat Muoy3 ID 1131054 16
ឡឺសិន ដឹឡោត​ ហ្គាដេន1 for sale2 ក្នុង Sangkat Muoy3 ID 1131054 17
ឡឺសិន ដឹឡោត​ ហ្គាដេន1 for sale2 ក្នុង Sangkat Muoy3 ID 1131054 18
ឡឺសិន ដឹឡោត​ ហ្គាដេន1 for sale2 ក្នុង Sangkat Muoy3 ID 1131054 19
ឡឺសិន ដឹឡោត​ ហ្គាដេន1 for sale2 ក្នុង Sangkat Muoy3 ID 1131054 20
ឡឺសិន ដឹឡោត​ ហ្គាដេន1 for sale2 ក្នុង Sangkat Muoy3 ID 1131054 21
ឡឺសិន ដឹឡោត​ ហ្គាដេន1 for sale2 ក្នុង Sangkat Muoy3 ID 1131054 22
ឡឺសិន ដឹឡោត​ ហ្គាដេន1 for sale2 ក្នុង Sangkat Muoy3 ID 1131054 23
ឡឺសិន ដឹឡោត​ ហ្គាដេន1 for sale2 ក្នុង Sangkat Muoy3 ID 1131054 24
ឡឺសិន ដឹឡោត​ ហ្គាដេន1 for sale2 ក្នុង Sangkat Muoy3 ID 1131054 25
ឡឺសិន ដឹឡោត​ ហ្គាដេន1 for sale2 ក្នុង Sangkat Muoy3 ID 1131054 26
ឡឺសិន ដឹឡោត​ ហ្គាដេន1 for sale2 ក្នុង Sangkat Muoy3 ID 1131054 27
បានចុះបញ្ជី: 9:22 - 1 តុលា 2019
ឡឺសិន ដឹឡោត​ ហ្គាដេន
Sangkat Muoy
តម្លៃចាប់ពី $110,000

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - គម្រោង ឡឺសិន ដឹឡោត​ ហ្គាដេន

AREV Street (The Lord Street), សង្កាត់មូយ, ក្រុងព្រះសីហនុ, ក្រុងព្រះសីហនុ

ក្រុមហ៊ុន លីស៊ិនវី រៀលអុីស្ទេតឌីវេឡបមុិន (ខេមបូឌា)
+855969000808

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ជជែកជានិយាយភាសាណាមួយ en km zh-hans international
The National Coast1 for sale2 ក្នុង Sangkat Muoy3 ID 1101214 1
The National Coast1 for sale2 ក្នុង Sangkat Muoy3 ID 1101214 2
The National Coast1 for sale2 ក្នុង Sangkat Muoy3 ID 1101214 3
The National Coast1 for sale2 ក្នុង Sangkat Muoy3 ID 1101214 4
The National Coast1 for sale2 ក្នុង Sangkat Muoy3 ID 1101214 5
The National Coast1 for sale2 ក្នុង Sangkat Muoy3 ID 1101214 6
The National Coast1 for sale2 ក្នុង Sangkat Muoy3 ID 1101214 7
The National Coast1 for sale2 ក្នុង Sangkat Muoy3 ID 1101214 8
បានចុះបញ្ជី: 9:28 - 21 សីហា 2019
The National Coast
Sangkat Muoy
តម្លៃចាប់ពី សួរអំពីតម្លៃ

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - The National Coast

41, សង្កាត់មូយ, ក្រុងព្រះសីហនុ, ក្រុងព្រះសីហនុ

The National Ccast
+855969000808

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ជជែកជានិយាយភាសាណាមួយ en km zh-hans international
Hill Park Villa1 for sale2 ក្នុង Sangkat Bei3 ID 1112384 1
Hill Park Villa1 for sale2 ក្នុង Sangkat Bei3 ID 1112384 2
Hill Park Villa1 for sale2 ក្នុង Sangkat Bei3 ID 1112384 3
Hill Park Villa1 for sale2 ក្នុង Sangkat Bei3 ID 1112384 4
បានចុះបញ្ជី: 15:07 - 8 កក្កដា 2019
Hill Park Villa
Sangkat Bei
តម្លៃចាប់ពី $98,888

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Hill Park Villa

529A street, សង្កាត់បី, ក្រុងព្រះសីហនុ, ក្រុងព្រះសីហនុ

Hill Park Villa
+855969000808

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ជជែកជានិយាយភាសាណាមួយ en km zh-hans international

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Gold City

សង្កាត់បី, ក្រុងព្រះសីហនុ, ក្រុងព្រះសីហនុ

Gold City Villa
+855969000808

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ជជែកជានិយាយភាសាណាមួយ en km zh-hans international
តម្រូវការអចលនទ្រព្យច្រើន
ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ចំនូលចិត្ត

សូមបំពេញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនមុនពេលរក្សាទុកអ្វីដែលអ្នកពេញចិត្ត។ បើកនៅលើការកំណត់ប្រូហ្វាល់.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។

ប្រាប់យើងពីតម្រូវការរបស់អ្នក នោះ៥ក្រុមហ៊ុននឹងទាក់ទងទៅអ្នក
តើអ្នកចង់រកទិញ ជួល ឬលក់អចលនទ្រព្យ? *
សូមជ្រើសរើសជម្រើសមួយ
តើទីតាំងណាដែលអ្នកចាប់អារម្មណ៍? *
សូមជ្រើសរើសទីតាំងអចលនទ្រព្យល្អបំផុតរបស់អ្នក។
តើប្រភេទអចលនទ្រព្យអ្វីខ្លះ? *
សូមជ្រើសរើសប្រភេទអចលនទ្រព្យដែលអ្នកពេញចិត្ត។
តម្លៃប៉ុន្មាន? *
សូមដាក់ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអ្នកមាន
សរសេរបន្ថែមព័ត៌មាន ពីតម្រូវការរបស់អ្នក
ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង