+855 92 92 1000
Logo
កំពត, កំពត
កំពត, កំពត

អឹផាតមិុនសម្រាប់លក់ ក្នុង កំពត

កំពត, កំពត

តម្លៃលក់$3,600,000

Land for sale in Kampot

ដីលក់នៅខេត្តកំពត

ទំហំ 170 ហិតា (ប្លង់រឹង)

លក្ខណៈដី គឺអាចបូមយកខ្សាច់បាន

ទីតាំង ស្រុកជុំគិរី ខេត្តកំពត

ព័ត៌មានទូទៅនៃគម្រោង

ប្រភេទអចលនទ្រព្យ:ApartmentID អចលនទ្រព្យ:88538
បានដាក់បញ្ចូល: 1 ឆ្នាំ មុនធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព:11 ខែ មុន

ទីតាំងក្បែរៗ

មិនបានជ្រើសរើស

ភ្នាក់ងារ និងប្រវត្តិទីតាំង

1M2RealEstate

1M2RealEstate

សំរាប់លក់

សំរាប់លក់

36 ទំព័រដើម
សំរាប់ជួល

សំរាប់ជួល

3 ទំព័រដើម
តំបន់

តំបន់

ភ្នំពេញ
3

ភ្នាក់ងារ

1
មើលជីវៈប្រវត្តិ

ការគណនាប្រាក់កម្ចី

30%
%
ឆ្នាំ
$40,544/ខែ
តម្លៃអចលនទ្រព្យ
$3,600,000
ការប្រាក់
$885,736
សរុប
$4,485,736

អាផាតមេនស្រដៀងគ្នា នៅKampot