+855 92 92 1000

2 បន្ទប់គេង, 2 បន្ទប់ទឹក អាផាតមិន សម្រាប់ លក់ នៅក្នុង ស្វាយដង្គំ

ស្វាយដង្គំ, សៀមរាប, សៀមរាប

$49,000
2បន្ទប់គេង
2បន្ទប់ទឹក
68ទំហំជាន់ (ម៉ែត្រ​ការេ)
68ទំហំដី(ម៉ែត្រ​ការេ)

2 Bedroom Condo For Sale - Svay Dangkum, Siem Reap

This bright, open space home is a perfectpicture of a modern living in the city. Comprising of two 2 bedrooms and two 2 bathrooms, a couple or small family would comfortably fit this unit.The interior features warm tones of floorboards and pastel colors, alongside these adorablefurniture and fittings which would all be yours when you become the owner of this unit. The kitchen layout promotes a veryefficient space consisting of two work spaceson opposite walls, equipped with double sink, electric cooktop, microwave and refrigerator.Bedrooms come large in size, one bedroom is fully fitted with air-condition units, cozy beds, wardrobe closets and all linen sets too yet the other bedroom is left empty for your furniture likes. Beside a beautiful view from the balcony is the living room, fully furnished as well. The bathrooms are installed with hot and cold water system, complete with toilet and shower facilities, plus a utility or laundry space.Newly purchased and ownedin March 2021, this condo unit is now available for sale with a soft title.

Loading...
Loading...