កំណត់ទីតាំង

លទ្ធផល:
តម្រៀប:
Relevance

រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

សូម ចូលក្មុងគណនីចុះឈ្មោះ ដើម្បីរក្សាទុកលទ្ធផលស្វែងរកនេះ

បង្កើតសារជូនដំណឹង

សូមចូលក្នុងគណនីចុះឈ្មោះ គណនីដើម្បីបង្កើតសារជូនដំណឹង.

ពាណិជ្ជកម្ម ក្នុង Phnom Penh

បានរកឃើញ 667 ពាណិជ្ជកម្ម in Phnom Penh

CHEAP BAR - QUICK SALE - WAT PHNOM

ផ្សេងៗ  
$10,500
2 220m2
Daun penh, វត្តភ្នំ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
other សម្រាប់ sale នៅ Wat Phnom, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ $10,500. . ប្រសិន…
បានចុះបញ្ជី: 11 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - CHEAP BAR - QUICK SALE - WAT PHNOM

Daun penh, វត្តភ្នំ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Seaps OFFICE
+855-23214322

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

LARGE BAR FOR SALE - STREET 5 - OVER 3 FLOORS

ផ្សេងៗ  
$35,000
1 1 155m2
ភ្នំពេញ, ភ្នំពេញ
other សម្រាប់ sale នៅ Phsar Kandal I, Phnom Penh, Phnom Penh ជាមួយ $35,000. . …
បានចុះបញ្ជី: 11 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - LARGE BAR FOR SALE - STREET 5 - OVER 3 FLOORS

ភ្នំពេញ, ភ្នំពេញ

Seaps OFFICE
+855-23214322

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

ICONIC RESTAURANT AND BAR BUSINESS - FOR SALE

ផ្សេងៗ  
$650,000
56
47 France Street, វត្តភ្នំ, ភ្នំពេញ, ភ្នំពេញ
other សម្រាប់ sale នៅ Wat Phnom, Phnom Penh, Phnom Penh ជាមួយ $650,000. . ប្រស…
បានចុះបញ្ជី: 11 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - ICONIC RESTAURANT AND BAR BUSINESS - FOR SALE

47 France Street, វត្តភ្នំ, ភ្នំពេញ, ភ្នំពេញ

Seaps OFFICE
+855-23214322

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

APARTMENT AND COMMERCIAL SPACE - FOR SALE - CLOSE TO THE ROYAL PALACE

ផ្សេងៗ  
$950,000
4 5 1 430m2
ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
other សម្រាប់ sale នៅ Chakto Mukh, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ $950,000. . ប្រ…
បានចុះបញ្ជី: 11 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - APARTMENT AND COMMERCIAL SPACE - FOR SALE - CLOSE TO THE ROYAL PALACE

ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Seaps OFFICE
+855-23214322

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

CORNER COFFEE SHOP & RESTAURANT FOR SALE

ផ្សេងៗ  
$60,000
215m2
ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
other សម្រាប់ sale នៅ Phsar Thmei I, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ $60,000. . ប្…
បានចុះបញ្ជី: 11 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - CORNER COFFEE SHOP & RESTAURANT FOR SALE

ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Seaps OFFICE
+855-23214322

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

WOOD LASER ENGRAVING BUSINESS - FOR SALE - URGENT! SOLD

ផ្សេងៗ  
$35,000
1 300m2
កណ្ដាល, ភ្នំពេញ, ភ្នំពេញ
other សម្រាប់ sale នៅ Phnom Penh, Phnom Penh ជាមួយ $35,000. . ប្រសិនបើអ្នកចង់បា…
បានចុះបញ្ជី: 11 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - WOOD LASER ENGRAVING BUSINESS - FOR SALE - URGENT! SOLD

កណ្ដាល, ភ្នំពេញ, ភ្នំពេញ

Seaps OFFICE
+855-23214322

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

10 BEDROOM GUEST HOUSE - ST 172 - FOR SALE

ផ្សេងៗ  
$60,000
10 11 340m2
ភ្នំពេញ, ភ្នំពេញ
other សម្រាប់ sale នៅ Phnom Penh, Phnom Penh ជាមួយ $60,000. . ប្រសិនបើអ្នកចង់បា…
បានចុះបញ្ជី: 11 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 10 BEDROOM GUEST HOUSE - ST 172 - FOR SALE

ភ្នំពេញ, ភ្នំពេញ

Seaps OFFICE
+855-23214322

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

HOSTEL, BAR, CAFE - FOR SALE - OLYMPIC - QUICK SALE!

ផ្សេងៗ  
$20,000
24 200m2
457302, អូឡាំពិក, ចំការមន, ភ្នំពេញ
other សម្រាប់ sale នៅ Olympic, Chamkarmon, Phnom Penh ជាមួយ $20,000. . ប្រសិនប…
បានចុះបញ្ជី: 11 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - HOSTEL, BAR, CAFE - FOR SALE - OLYMPIC - QUICK SALE!

457302, អូឡាំពិក, ចំការមន, ភ្នំពេញ

Seaps OFFICE
+855-23214322

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

URGENT SALE - KHMER RESTAURANT - RANKED No. 30 ON TRIP ADVISOR

ផ្សេងៗ  
$20,000
109m2
134 , ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
other សម្រាប់ sale នៅ Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ $20,000. . ប្រសិនបើអ្នកចង់បាន…
បានចុះបញ្ជី: 11 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - URGENT SALE - KHMER RESTAURANT - RANKED No. 30 ON TRIP ADVISOR

134 , ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Seaps OFFICE
+855-23214322

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

PRIME CORNER LOCATION - RESTAURANT - STREET 172/51 - FOR SALE

ផ្សេងៗ  
$75,000
110m2
ភ្នំពេញ, ភ្នំពេញ
other សម្រាប់ sale នៅ Phnom Penh, Phnom Penh ជាមួយ $75,000. . ប្រសិនបើអ្នកចង់បា…
បានចុះបញ្ជី: 11 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - PRIME CORNER LOCATION - RESTAURANT - STREET 172/51 - FOR SALE

ភ្នំពេញ, ភ្នំពេញ

Seaps OFFICE
+855-23214322

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international
តម្រូវការអចលនទ្រព្យច្រើន
ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ចំនូលចិត្ត

Please fill personal info before saving favourites. Open Profile Settings.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។

ពួកយើងអាចជួយអ្នកបាន!
សូមចូលគណនី ដើម្បីបំពេញរាលតម្រូវការរបស់លោកអ្នក ពេលនោះ ភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យ នឹងទំនាក់ទំនងមកវិញ.

ចូលគណនី