កំណត់ទីតាំង

លទ្ធផល:
តម្រៀប:
Relevance

រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

សូម ចូលក្មុងគណនីចុះឈ្មោះ ដើម្បីរក្សាទុកលទ្ធផលស្វែងរកនេះ

បង្កើតសារជូនដំណឹង

សូមចូលក្នុងគណនីចុះឈ្មោះ គណនីដើម្បីបង្កើតសារជូនដំណឹង.

ខុនដូ ក្នុង Siem Reap

បានរកឃើញ 16 ខុនដូ សម្រាប់ Rent in Siem Reap, Siem Reap

Visoth Boutique Apartment

តម្លៃជួលចាប់ពី $660
សៀមរាប, សៀមរាប, សៀមរាប
ប្រភេទបន្ទប់: Apartment  
សៀមរាប, សៀមរាប, សៀមរាប
residential Apartment1 for rent2 ក្នុង Siem Reab3 ID 1023004
អាផាតមេន
$660

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Visoth Boutique Apartment

សៀមរាប, សៀមរាប, សៀមរាប

Visoth Boutique Apartment
+85592921000

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

Vatanak Apartment

តម្លៃជួលចាប់ពី $450
សាលាកំរើក, សៀមរាប, សៀមរាប
ប្រភេទបន្ទប់: Apartment  
សាលាកំរើក, សៀមរាប, សៀមរាប
residential Apartment1 for rent2 ក្នុង Sala Kamraeuk3 ID 1019594
អាផាតមេន
$450

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Vatanak Apartment

សាលាកំរើក, សៀមរាប, សៀមរាប

Vatanak Apartment
+85592921000

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

Sakun Angkor Boutique Apartment

តម្លៃជួលចាប់ពី $500
សាលាកំរើក, សៀមរាប, សៀមរាប
ប្រភេទបន្ទប់: Apartment  
សាលាកំរើក, សៀមរាប, សៀមរាប
residential Apartment1 for rent2 ក្នុង Sala Kamraeuk3 ID 1019694
អាផាតមេន
$500

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Sakun Angkor Boutique Apartment

សាលាកំរើក, សៀមរាប, សៀមរាប

Sakun Angkor Boutique Apartment
+85592921000

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

Vihara Residence Apartment

តម្លៃជួលចាប់ពី $1,050
សៀមរាប, សៀមរាប, សៀមរាប
ប្រភេទបន្ទប់: Apartment  
សៀមរាប, សៀមរាប, សៀមរាប
residential Apartment1 for rent2 ក្នុង Siem Reab3 ID 1015794
អាផាតមេន
$1,050

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Vihara Residence Apartment

សៀមរាប, សៀមរាប, សៀមរាប

Vihara Residence Apartment
092 92 1000

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

KT Apartment

តម្លៃជួលចាប់ពី $650
សៀមរាប, សៀមរាប, សៀមរាប
ប្រភេទបន្ទប់: Apartment  
សៀមរាប, សៀមរាប, សៀមរាប
residential Apartment1 for rent2 ក្នុង Siem Reab3 ID 1019454
អាផាតមេន
$650

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - KT Apartment

សៀមរាប, សៀមរាប, សៀមរាប

KT Apartment
+85592921000

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

Shining Angkor Apartment

តម្លៃជួលចាប់ពី $300
គោកចក, សៀមរាប, សៀមរាប
ប្រភេទបន្ទប់: Apartment  
គោកចក, សៀមរាប, សៀមរាប
residential Apartment1 for rent2 ក្នុង Kouk Chak3 ID 1019414
អាផាតមេន
$300

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Shining Angkor Apartment

គោកចក, សៀមរាប, សៀមរាប

Shining Angkor Apartment
+85592921000

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

Oriental Siem Reap Apartment

តម្លៃជួលចាប់ពី $400
សៀមរាប, សៀមរាប, សៀមរាប
ប្រភេទបន្ទប់: Apartment  
សៀមរាប, សៀមរាប, សៀមរាប
residential Apartment1 for rent2 ក្នុង Siem Reab3 ID 1019344
អាផាតមេន
$400

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Oriental Siem Reap Apartment

សៀមរាប, សៀមរាប, សៀមរាប

Oriental Siem Reap Apartment
+85592921000

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

Solitaire Damnak Apartment

តម្លៃជួលចាប់ពី $800
សៀមរាប, សៀមរាប, សៀមរាប
ប្រភេទបន្ទប់: Apartment  
សៀមរាប, សៀមរាប, សៀមរាប
residential Apartment1 for rent2 ក្នុង Siem Reab3 ID 1019254
អាផាតមេន
$800

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Solitaire Damnak Apartment

សៀមរាប, សៀមរាប, សៀមរាប

Solitaire Damnak Apartment
+85592921000

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

Naga Angkor Apartment

តម្លៃជួលចាប់ពី $300
សៀមរាប, សៀមរាប, សៀមរាប
ប្រភេទបន្ទប់: Apartment  
សៀមរាប, សៀមរាប, សៀមរាប
residential Apartment1 for rent2 ក្នុង Siem Reab3 ID 1019234
អាផាតមេន
$300

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Naga Angkor Apartment

សៀមរាប, សៀមរាប, សៀមរាប

Naga Angkor Apartment
+85592921000

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international

Chayra Angkor Apartment

តម្លៃជួលចាប់ពី $600
សាលាកំរើក, សៀមរាប, សៀមរាប
ប្រភេទបន្ទប់: Apartment  
សាលាកំរើក, សៀមរាប, សៀមរាប
residential Apartment1 for rent2 ក្នុង Sala Kamraeuk3 ID 1019194
អាផាតមេន
$600

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Chayra Angkor Apartment

សាលាកំរើក, សៀមរាប, សៀមរាប

Chayra Angkor Apartment
+85592921000

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Chat in any language en km zh-hans international
តម្រូវការអចលនទ្រព្យច្រើន
ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ចំនូលចិត្ត

Please fill personal info before saving favourites. Open Profile Settings.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។

ពួកយើងអាចជួយអ្នកបាន!
សូមចូលគណនី ដើម្បីបំពេញរាលតម្រូវការរបស់លោកអ្នក ពេលនោះ ភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យ នឹងទំនាក់ទំនងមកវិញ.

ចូលគណនី