ខុនដូ លក់ in Achar Leak

រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

Please គណនី or Register an account to save this search.

បង្កើតសញ្ញាប្រយ័ត្ន

Please គណនី or Register an account to create an alert.

បានរកឃើញ 28 ក្នុង

Call Agent - One Residence Serviced Apartments

#63 Preah Norodom Blvd, BKK 1, Chamkarmon, Phnom Penh

Capital Management Solutions
+85587333959

Contact Agent - One Residence Serviced Apartments

#63 Preah Norodom Blvd, BKK 1, Chamkarmon, Phnom Penh

Call Agent - Habitat Condominium

Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh

Habitat Condos
+85510927450

Contact Agent - Habitat Condominium

Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh

Call Agent - Diamond Twin Tower

street Koh Pich, Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh

Diamond Twin Tower
+855 77 800917

Contact Agent - Diamond Twin Tower

street Koh Pich, Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh

Call Agent - Lakely Apartment

Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh

Lakely Apartment
+855 77 800917

Contact Agent - Lakely Apartment

Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh

Call Agent - East One Apartments: Live in Style in the Heart of Phnom Penh

East, Boeung Reang, Kamrieng, Battambang

Contact Agent - East One Apartments: Live in Style in the Heart of Phnom Penh

East, Boeung Reang, Kamrieng, Battambang

Eastland Hotel and Apartment 东华置业

Boeng Reang, Daun Penh, Phnom Penh
សណ្ឋាគារ និងសេវាកម្មអាផាតមេន East Land
គម្រោងអាផាតមេន East Land ស្ថិតនៅក្នុងបណ្តុំអគារសំខាន់ៗនៃទីក្រុងភ្នំពេញរួមមាន វិមានឯករាជ្យ ព្រះបរមរាជវាំង សារមន្ទីរជាតិ និងផ្សារ...
សេវាកម្មអាផាតមេន
Boeng Reang, Daun Penh, Phnom Penh
2 1 84m2
$1,000

Call Agent - អាផាតមេនដែលមានបន្ទប់គេង២របស់គម្រោង Eastland

Boeng Reang, Daun Penh, Phnom Penh

Sales Manager
+855 97 79 77 311

Contact Agent - អាផាតមេនដែលមានបន្ទប់គេង២របស់គម្រោង Eastland

Boeng Reang, Daun Penh, Phnom Penh

Call Agent - សណ្ឋាគារ និងសេវាកម្មអាផាតមេន East Land

Boeng Reang, Daun Penh, Phnom Penh

EASTLAND DEVELOPMENT (HK) LTD
+855977977311

Contact Agent - សណ្ឋាគារ និងសេវាកម្មអាផាតមេន East Land

Boeng Reang, Daun Penh, Phnom Penh

Call Agent - Samrach Hotel Apartment

BKK 1, Chamkarmon, Phnom Penh

Samrach Hotel Apartment
+855 77 800917

Contact Agent - Samrach Hotel Apartment

BKK 1, Chamkarmon, Phnom Penh

Call Agent - Samnang Laor Phnom Penh Hotel Apartment

Contact Agent - Samnang Laor Phnom Penh Hotel Apartment

Olympic, Chamkarmon, Phnom Penh

Call Agent - Indochine 2 Hotel Apartment

Phsar Kandal I, Daun Penh, Phnom Penh

Indochine 2 Hotel Apartment
+855 77 800917

Contact Agent - Indochine 2 Hotel Apartment

Phsar Kandal I, Daun Penh, Phnom Penh

Call Agent - Palm Tree Hotel Apartment

BKK 1, Chamkarmon, Phnom Penh

Palm Tree Hotel Apartment
+855 77 800917

Contact Agent - Palm Tree Hotel Apartment

BKK 1, Chamkarmon, Phnom Penh

Multi property enquiry