រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

សូម ចូលក្មុងគណនីចុះឈ្មោះ ដើម្បីរក្សាទុកលទ្ធផលស្វែងរកនេះ

បង្កើតសារជូនដំណឹង

សូមចូលក្នុងគណនីចុះឈ្មោះ គណនីដើម្បីបង្កើតសារជូនដំណឹង.

ខុនដូ សំរាប់លក់ in Sihanoukville

បានរកឃើញ 17 ខុនដូ សម្រាប់ Sale ក្នុង កម្ពុជា

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Habitat Wins Cambodia Property Awards 2017: Best Condo Development in Cambodia and Best Residential Interior Design.

ទន្លេបាសាក់, ចំការមន, ភ្នំពេញ

Habitat Condominium
+85510927450

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ - Habitat Wins Cambodia Property Awards 2017: Best Condo Development in Cambodia and Best Residential Interior Design.

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - TK Royal One Service Condominium

St. 110 Confederation De La Russie Blvd, ទឹកល្អក់១, ទួលគោក, ភ្នំពេញ

TK Royal One Service Condominium
+85512838841

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ - TK Royal One Service Condominium

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - គម្រោង Sky 31

St. 287, បឹងកក់១, ទួលគោក, ភ្នំពេញ

Asia Continent & Development Co.,Ltd
+85561610101

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ - គម្រោង Sky 31

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - គម្រោង Prince Central Plaza

Prince Central Plaza, ទន្លេបាសាក់, ចំការមន, ភ្នំពេញ

មជ្ឈមណ្ឌល ព្រីនស៍ ផ្លាហ្សា
+85516865557

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ - គម្រោង Prince Central Plaza

The View 禮富

បឹងកេងកង៣, ចំការមន, ភ្នំពេញ
ប្រភេទបន្ទប់: Studio, Condo  
1 ទៅ 1 58 ទៅ 58 m2
បន្ទប់គេង: 1ទៅ 1 ទំហំផ្ទៃជាន់ 58 ទៅ 58 m2
បឹងកេងកង៣, ចំការមន, ភ្នំពេញ

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - The View 禮富

បឹងកេងកង៣, ចំការមន, ភ្នំពេញ

The View Residence
017 436 756

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ - The View 禮富

Skylar by Meridian

តម្លៃលក់ចាប់ពី $110,000
Skylar by Meridian, ទន្លេបាសាក់, ចំការមន, ភ្នំពេញ
ប្រភេទបន្ទប់: Condo  
2018
ឆ្នាំបញ្ចប់: 2018
Skylar by Meridian, ទន្លេបាសាក់, ចំការមន, ភ្នំពេញ

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Skylar - 40% Guarantee Rental Yield

Skylar by Meridian, ទន្លេបាសាក់, ចំការមន, ភ្នំពេញ

Meridian International Holding Limited (MIH)
+85510897886

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ - Skylar - 40% Guarantee Rental Yield

CEO KT Pacific

169 Czech Republic Blvd, វាលវង់, ៧ មករា, ភ្នំពេញ
ប្រភេទបន្ទប់: Condo  
169 Czech Republic Blvd, វាលវង់, ៧ មករា, ភ្នំពេញ

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - CEO KT Pacific

169 Czech Republic Blvd, វាលវង់, ៧ មករា, ភ្នំពេញ

KT Pacific Group and LiXin Group
017436756

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ - CEO KT Pacific

Orient Ritz Condo

តម្លៃលក់ចាប់ពី $96,000
តម្លៃជួលចាប់ពី $550
ទឹកល្អក់២, ទួលគោក, ភ្នំពេញ
ប្រភេទបន្ទប់: House, Condo  
2016
ឆ្នាំបញ្ចប់: 2016
ទឹកល្អក់២, ទួលគោក, ភ្នំពេញ

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Orient Ritz Condo

ទឹកល្អក់២, ទួលគោក, ភ្នំពេញ

Orient Ritz Condo
+855 77 800917

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ - Orient Ritz Condo

CASA by Meridian

កោះពេជ្រ, ទន្លេបាសាក់, ចំការមន, ភ្នំពេញ
ប្រភេទបន្ទប់: ServicedApartment, Condo  
កោះពេជ្រ, ទន្លេបាសាក់, ចំការមន, ភ្នំពេញ

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - CASA by Meridian

កោះពេជ្រ, ទន្លេបាសាក់, ចំការមន, ភ្នំពេញ

CASA by Meridian
+85517436756

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ - CASA by Meridian

Sen Sok Town

ភ្នំពេញថ្មី, សែនសុខ, ភ្នំពេញ
ប្រភេទបន្ទប់: Condo  
ភ្នំពេញថ្មី, សែនសុខ, ភ្នំពេញ

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Sen Sok Town

ភ្នំពេញថ្មី, សែនសុខ, ភ្នំពេញ

SEN SOK TOWN
077800917

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ - Sen Sok Town

តម្រូវការអចលនទ្រព្យច្រើន
ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

For the best mobile experience please use our app to: