ការទិញខុនដូក្នុងខណ្ឌទួលគោក គឺជាជម្រើសដ៏ល្អសម្រាប់អ្នកស្វែងរកផ្ទះសម្រាប់រស់នៅក្នុងតំបន់ត្រូវប៉ាន់នៃរាជធានីភ្នំពេញ ឬ សម្រាប់អ្នកស្វែងរកអចលនទ្រព្យទុកសម្រាប់ការវិនិយោគ មិនថាលោកអ្នកជាប្រជាជនខ្មែរ ឬ ជនបរទេសឡើយ។ ខណ្ឌទួលគោកមានការអភិវឌ្ឍយ៉ាងច្រើននាពេលចុងក្រោយនេះ ដែលនេះមានន័យថា សំណង់ខុនដូថ្មីៗកាន់តែច្រើនកំពុងត្រូវបានអភិវឌ្ឍសម្រាប់លក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ ប្រសិនបើលោកអ្នកស្វែងរកខុនដូក្នុងខណ្ឌទួកគោក គេហរទំព័រ Realestate.com.kh ផ្ដល់នូវជម្រើសខុនដូ និង អាផាតមែនសម្រាប់ជួល សម្រាប់ជួលដ៏សម្បូររបែបដែលមានក្នុងគេហរទំព័ររបស់យើងខ្ញុំ។ ខុនដូក្នុងខណ្ឌទួលគោកមានជម្រើសចាប់ពីខុនដូក្នុងតំលៃសមរម្យរហូតដល់ខុនដូដែលមានបំពាក់សម្ភាររួចជាស្រេចនិងមានទិដ្ឋានស្រស់ស្អាតអាចមើលឃើញទិដ្ឋភាពរាជធានីភ្នំពេញ។ ការទិញខុនដូក្នុងខណ្ឌទួលគោក គឺជាជម្រើសប្រសើរមួយ ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់បានផ្ទះល្អនៅជិតរាជធានីភ្នំពេញ។ សូមចូលទៅកាន់គេហរទំព័រ Realestate.com.kh ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានអំពីខុនដូសម្រាប់លក់ទាំងអស់នៅក្នុងខណ្ឌទួលគោក។ សូមប្រាប់យើងខ្ញុំអំពីចំនួនបន្ទប់ និងតំលៃដែលលោកអ្នកត្រូវការ និងទីតាំងដែលពេញចិត្ត យើងផ្ដល់តារាងព័ត៌មានអំពីខុនដូល្អបំផុតសម្រាប់លក់មានក្នុងខណ្ឌទួលគោក និងព័ត៌មានទំនាក់ទំនងរបស់ភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យ ដែលមានជំនាញខាងអចលនទ្រព្យ។ ចុះឈ្មោះជាមួយ ឧបករណ៍ទទួលព័ត៌មានអចលនទ្រព្យ របស់យើងខ្ញុំ លោកអ្នកនឹងទទួលបានបានព័ត៌មានអំពីខុនដូថ្មីៗទាំងអស់មាននៅលើទីផ្សារ។ សូមពិនិត្យមើលព័ត៌មានល្អមួយចំនួននៅលើគេហទំព័រ Realestate.com.kh ហើយនៅក្នុងព័ត៌មាននោះមានបង្ហាញ ទីតាំង និង ការណែនាំសំរាប់វិនិយោគិន របស់យើង៖ សូមពិនិត្យមើលបន្ថែមទៀតអំពីព័ត៌មានអចលនទ្រព្យនៅ កម្ពុជា ភ្នំពេញ ខេត្តសៀមរាប និង ខេត្តព្រះសីហនុ ។ សូមពិនិត្យមើលបន្ថែមទៀតអំពីការ វិនិយោគនៅកម្ពុជា សិទ្ធិកាន់កាប់អចលនទ្រព្យរបស់ជនបរទេសនៅកម្ពុជា និង បទពិសោធជនបរទេសនៅកម្ពុជា

រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

Please គណនី or ចុះឈ្មោះ an account to save this search.

បង្កើតសញ្ញាប្រយ័ត្ន

Please គណនី or ចុះឈ្មោះ an account to create an alert.

ខុនដូ លក់ in Toul Kork

Call Agent - TK Royal One Service Condominium

St. 110 Confederation De La Russie Blvd, Tuek L'ak 1, Toul Kork, Phnom Penh

TK Royal One Service Condominium
+85512838841

Contact Agent - TK Royal One Service Condominium

Call Agent - Orient Ritz Condo

Tuek L'ak 2, Toul Kork, Phnom Penh

Orient Ritz Condo
+855 77 800917

Contact Agent - Orient Ritz Condo

Call Agent - PS Crystal Condominium

Boeung Salang, Toul Kork, Phnom Penh

PS Crystal Condominium
+855 77 800917

Contact Agent - PS Crystal Condominium

Call Agent - Apennines Condominium

Boeng Kak 2, Toul Kork, Phnom Penh

Apennines Condominium
+855 77 800917

Contact Agent - Apennines Condominium

Call Agent - UK Condominium

Boeng Kak 2, Toul Kork, Phnom Penh

UK Condominium
077800917

Contact Agent - UK Condominium

Multi property enquiry