រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

Please គណនី or ចុះឈ្មោះ an account to save this search.

បង្កើតសញ្ញាប្រយ័ត្ន

Please គណនី or ចុះឈ្មោះ an account to create an alert.

ខុនដូ លក់ in Tonle Bassac

Skylar by Meridian

Skylar by Meridian, Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh
Skylar - 40% Guarantee Rental Yield
ខុនដូ សម្រាប់ លក់ នៅ Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្រសិនបើអ្នកច...
ខុនដូ
41 # 10-12, Street 41, Tonle Bassac, Chamkamorn, Phnom Penh, Cambodia., Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh
1 1 63m2
$288,823 $4500/m2

Call Agent - Brand New 1-Bedroom condo SKYLAR by Meridian - Nice Designed Condo For RENT in Tonle Bassac

41 # 10-12, Street 41, Tonle Bassac, Chamkamorn, Phnom Penh, Cambodia., Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh

យ៉ន យុត
086583347

Contact Agent - Brand New 1-Bedroom condo SKYLAR by Meridian - Nice Designed Condo For RENT in Tonle Bassac

ខុនដូ
Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh
2 2
$275,000

Call Agent - ខុនដូសំរាប់លក់នៅទន្លេបាសាក់

Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh

Judy Tan
012 802 330

Contact Agent - ខុនដូសំរាប់លក់នៅទន្លេបាសាក់

ខុនដូ
41 # 10-12, Street 41, Tonle Bassac, Chamkamorn, Phnom Penh, Cambodia., Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh
1 1 48m2
$248,823 $4600/m2

Call Agent - Brand New 1-Bedroom Condo for RENT and SALE, Skylar by Meridian.

41 # 10-12, Street 41, Tonle Bassac, Chamkamorn, Phnom Penh, Cambodia., Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh

យ៉ន យុត
086583347

Contact Agent - Brand New 1-Bedroom Condo for RENT and SALE, Skylar by Meridian.

Call Agent - Skylar - 40% Guarantee Rental Yield

Skylar by Meridian, Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh

Meridian International Holding Limited (MIH)
+85510897886

Contact Agent - Skylar - 40% Guarantee Rental Yield

Call Agent - Diamond Twin Tower

street Koh Pich, Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh

Diamond Twin Tower
+855 77 800917

Contact Agent - Diamond Twin Tower

Call Agent - SunCity Bassac

Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh

SunCity Bassac
+85589775509

Contact Agent - SunCity Bassac

Habitat Condominium

Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh
Habitat Condominium
គម្រោងខុនដូ Habitat គឺជាគម្រោងមួយនៃគម្រោងអភិវឌ្ឍន៏ខុនដូប្រណិតៗនៅក្នុង ទីក្រុងភ្នំពេញដែលស្ថិតនៅលើផ្លូវលេខ២១ក្នុងសង្កាត់ទន្លេបាសាក់។...
ខុនដូ
Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh
3
$551,000

Call Agent - Residence 402: Stunning 3 bedroom apartment available in Tonle Bassac

Contact Agent - Residence 402: Stunning 3 bedroom apartment available in Tonle Bassac

ខុនដូ
Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh
3
$542,000

Call Agent - Residence 302: Stunning 3 bedroom apartment available in Tonle Bassac

Contact Agent - Residence 302: Stunning 3 bedroom apartment available in Tonle Bassac

ខុនដូ
Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh
2
$496,000

Call Agent - Residence 701: Stunning 2 bedroom apartment available in Tonle Bassac

Contact Agent - Residence 701: Stunning 2 bedroom apartment available in Tonle Bassac

Call Agent - Habitat Condominium

Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh

Habitat Condos
+85510927450

Contact Agent - Habitat Condominium

Multi property enquiry