កំណត់ទីតាំង

លទ្ធផល:
តម្រៀប:
Relevance

រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

សូម ចូលក្មុងគណនីចុះឈ្មោះ ដើម្បីរក្សាទុកលទ្ធផលស្វែងរកនេះ

បង្កើតសារជូនដំណឹង

សូមចូលក្នុងគណនីចុះឈ្មោះ គណនីដើម្បីបង្កើតសារជូនដំណឹង.

ផ្ទះល្វែង សំរាប់ជួល ក្នុង Sen Sok

បានរកឃើញ 29 ផ្ទះល្វែង សម្រាប់ Rent in Sen Sok, Phnom Penh

Brand new house for rent near HOPE School

ផ្ទះល្វែង  
$250
2 3 2 80m2 E
446K 446K, គោកឃ្លាំង, សែនសុខ, ភ្នំពេញ
ផ្ទះល្វែង សម្រាប់ rent នៅ Kouk Khleang, Sen Sok, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្រស...
បានចុះបញ្ជី: 21 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Brand new house for rent near HOPE School

446K 446K, គោកឃ្លាំង, សែនសុខ, ភ្នំពេញ

សុង សីហា
+85587574979

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

4 Flats For Rent On Main Road - Sen Sok price: $5,400 per month

ផ្ទះល្វែង  
$5,400 $5,400/m2
ភ្នំពេញថ្មី, សែនសុខ, ភ្នំពេញ
ផ្ទះល្វែង សម្រាប់ rent នៅ Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh ជាមួយ . . ...
បានចុះបញ្ជី: 31 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 4 Flats For Rent On Main Road - Sen Sok price: $5,400 per month

ភ្នំពេញថ្មី, សែនសុខ, ភ្នំពេញ

អ៊ិន សុភាព
+855-92200033

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Flat for Rent in Phnom Penh Thmei

ផ្ទះល្វែង  
$700
ភ្នំពេញថ្មី, សែនសុខ, ភ្នំពេញ
ផ្ទះល្វែង សម្រាប់ rent នៅ Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh ជាមួយ . . ...
បានចុះបញ្ជី: 1 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Flat for Rent in Phnom Penh Thmei

ភ្នំពេញថ្មី, សែនសុខ, ភ្នំពេញ

Phan Sopheap
+855 12 838 829

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

FLAT FOR RTL

ផ្ទះល្វែង  
$600
គោកឃ្លាំង, សែនសុខ, ភ្នំពេញ
ផ្ទះល្វែង សម្រាប់ rent នៅ Kouk Khleang, Sen Sok, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្រស...
បានចុះបញ្ជី: 2 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - FLAT FOR RTL

គោកឃ្លាំង, សែនសុខ, ភ្នំពេញ

Address Properties
+85517789007

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Building for Rent in Sen Sok

ផ្ទះល្វែង  
$3,500
112m2
សែនសុខ, ភ្នំពេញ
rental សម្រាប់ ជួល នៅ Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh, Cambodia ជាមួយ ...
បានចុះបញ្ជី: 3 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Building for Rent in Sen Sok

សែនសុខ, ភ្នំពេញ

Somnang CHEAM
+855-12623398

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Modern flat house for rent at Chib among

ផ្ទះល្វែង  
$1,200
4 5 1 72m2 2
ភ្នំពេញថ្មី, សែនសុខ, ភ្នំពេញ
ផ្ទះល្វែង សម្រាប់ rent នៅ Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្រស...
បានចុះបញ្ជី: 3 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Modern flat house for rent at Chib among

ភ្នំពេញថ្មី, សែនសុខ, ភ្នំពេញ

Ny Malay
0969619841

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

3 Flats or Land For Rent​​​ Street Oukanh Try Heng Rental price: $2,500 per month

ផ្ទះល្វែង  
$2,500 $2,500/m2
ក្រាំងធ្នង់, សែនសុខ, ភ្នំពេញ
ផ្ទះល្វែង សម្រាប់ rent នៅ Krang Thnong, Sen Sok, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្រស...
បានចុះបញ្ជី: 3 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 3 Flats or Land For Rent​​​ Street Oukanh Try Heng Rental price: $2,500 per month

ក្រាំងធ្នង់, សែនសុខ, ភ្នំពេញ

អ៊ិន សុភាព
+855-92200033

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

For Rent at Phnom Penh Thmey

ផ្ទះល្វែង  
$700
3 4 197m2
ភ្នំពេញថ្មី, សែនសុខ, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ ជួល នៅ Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh ជាមួយ . ...
បានចុះបញ្ជី: 4 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - For Rent at Phnom Penh Thmey

ភ្នំពេញថ្មី, សែនសុខ, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Flat For Rent at Phnom Penh Thmey

ផ្ទះល្វែង  
$600
4 5
ភ្នំពេញថ្មី, សែនសុខ, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ ជួល នៅ Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh ជាមួយ . ...
បានចុះបញ្ជី: 4 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Flat For Rent at Phnom Penh Thmey

ភ្នំពេញថ្មី, សែនសុខ, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Brand New Flat house

ផ្ទះល្វែង  
$2,400
12 16 4
ភ្នំពេញថ្មី, សែនសុខ, ភ្នំពេញ
ផ្ទះល្វែង សម្រាប់ rent នៅ Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh ជាមួយ . . ...
បានចុះបញ្ជី: 5 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Brand New Flat house

ភ្នំពេញថ្មី, សែនសុខ, ភ្នំពេញ

Hourn Sina
016960963
Shujun Lin
077731188
Mr. Fang Hsi Cheng
069 675 616

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

តម្រូវការអចលនទ្រព្យច្រើន
ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ចំនូលចិត្ត

Please fill personal info before saving favourites. Open Profile Settings.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។