កំណត់ទីតាំង

លទ្ធផល:
តម្រៀប:
Relevance

រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

សូម ចូលក្មុងគណនីចុះឈ្មោះ ដើម្បីរក្សាទុកលទ្ធផលស្វែងរកនេះ

បង្កើតសារជូនដំណឹង

សូមចូលក្នុងគណនីចុះឈ្មោះ គណនីដើម្បីបង្កើតសារជូនដំណឹង.

ផ្ទះល្វែង សំរាប់ជួល ក្នុង Toul Kork

បានរកឃើញ 66 ផ្ទះល្វែង សម្រាប់ Rent in Toul Kork, Phnom Penh

Building for Rent

ផ្ទះល្វែង  
$4,500
ទឹកល្អក់១, ទួលគោក, ភ្នំពេញ
ផ្ទះល្វែង សម្រាប់ rent នៅ Tuek L'ak 1, Toul Kork, Phnom Penh ជាមួយ . . ...
បានចុះបញ្ជី: 51 ថ្ចៃ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Building for Rent

ទឹកល្អក់១, ទួលគោក, ភ្នំពេញ

CPA Rental and Apartment
+85593877803

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Building for Rent

ផ្ទះល្វែង  
$3,000
11 15
បឹងកក់២, ទួលគោក, ភ្នំពេញ
ផ្ទះល្វែង សម្រាប់ rent នៅ Boeung Kak 2, Toul Kork, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្...
បានចុះបញ្ជី: 31 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Building for Rent

បឹងកក់២, ទួលគោក, ភ្នំពេញ

Sung Sopheap
+85517988168

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Flat

ផ្ទះល្វែង  
$10,000
បឹងកក់១, ទួលគោក, ភ្នំពេញ
ផ្ទះល្វែង សម្រាប់ rent នៅ Boeung Kak 1, Toul Kork, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្...
បានចុះបញ្ជី: 1 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Flat

បឹងកក់១, ទួលគោក, ភ្នំពេញ

CPA Rental and Apartment
+85593877803

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Ground floor 2 flat house for rent on Khampuche Krom Blvd price: $4100 per month

ផ្ទះល្វែង  
$4,100 $4,100/m2
2 2
ផ្សារដេប៉ូ១, ទួលគោក, ភ្នំពេញ
ផ្ទះល្វែង សម្រាប់ rent នៅ Phsar Depou I, Toul Kork, Phnom Penh ជាមួយ . . ...
បានចុះបញ្ជី: 2 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Ground floor 2 flat house for rent on Khampuche Krom Blvd price: $4100 per month

ផ្សារដេប៉ូ១, ទួលគោក, ភ្នំពេញ

សៀង ឡៃស៊ុង
+855-99822202

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Building For Rent in Toul Kork with 54 bedroom

ផ្ទះល្វែង  
$15,000
54 54 255m2
ទួលគោក, ភ្នំពេញ
rental សម្រាប់ ជួល នៅ Phsar Depou I, Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia ជាមួយ ....
បានចុះបញ្ជី: 2 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Building For Rent in Toul Kork with 54 bedroom

ទួលគោក, ភ្នំពេញ

Somnang CHEAM
+855-12623398

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Flat For Rent In Tek Laork,Rental Price: $1200 Per Month Land Size: 4.5m x 30m

ផ្ទះល្វែង  
$1,200 $1,200/m2
6 7
ទឹកល្អក់១, ទួលគោក, ភ្នំពេញ
ផ្ទះល្វែង សម្រាប់ rent នៅ Tuek L'ak 1, Toul Kork, Phnom Penh ជាមួយ . . ...
បានចុះបញ្ជី: 3 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Flat For Rent In Tek Laork,Rental Price: $1200 Per Month Land Size: 4.5m x 30m

ទឹកល្អក់១, ទួលគោក, ភ្នំពេញ

អ៊ិន សុភាព
+855-92200033

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Flat For Rent in TUOL KORK ( Main Road ), 5 Bedrooms Rental Price: $1,200/month Land Size: 5.3m x 15m

ផ្ទះល្វែង  
$1,200 $1,200/m2
5 5
បឹងសាឡាង, ទួលគោក, ភ្នំពេញ
ផ្ទះល្វែង សម្រាប់ rent នៅ Boeung Salang, Toul Kork, Phnom Penh ជាមួយ . . ...
បានចុះបញ្ជី: 3 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Flat For Rent in TUOL KORK ( Main Road ), 5 Bedrooms Rental Price: $1,200/month Land Size: 5.3m x 15m

បឹងសាឡាង, ទួលគោក, ភ្នំពេញ

អ៊ិន សុភាព
+855-92200033

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Flat For Rent near Sonthor Mok High School,Rental Price: $1000 Per Month Land size: 4mx18m

ផ្ទះល្វែង  
$1,000 $1,000/m2
10 10
បឹងកក់១, ទួលគោក, ភ្នំពេញ
ផ្ទះល្វែង សម្រាប់ rent នៅ Boeung Kak 1, Toul Kork, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្...
បានចុះបញ្ជី: 3 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Flat For Rent near Sonthor Mok High School,Rental Price: $1000 Per Month Land size: 4mx18m

បឹងកក់១, ទួលគោក, ភ្នំពេញ

សៀង ឡៃស៊ុង
+855-99822202

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Flat For Rent ,Rental Price: $900/month near Sonthor Mok High School

ផ្ទះល្វែង  
$900 $900/m2
8 8
ផ្សារដេប៉ូ២, ទួលគោក, ភ្នំពេញ
ផ្ទះល្វែង សម្រាប់ rent នៅ Phsar Depou II, Toul Kork, Phnom Penh ជាមួយ . . ...
បានចុះបញ្ជី: 3 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Flat For Rent ,Rental Price: $900/month near Sonthor Mok High School

ផ្សារដេប៉ូ២, ទួលគោក, ភ្នំពេញ

សៀង ឡៃស៊ុង
+855-99822202

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

2flat for rent On Mao Tsetung Blvd Rental price:$ 1600 per month,Size: 4m x 17m

ផ្ទះល្វែង  
$1,600 $1,600/m2
3 4
ផ្សារដេប៉ូ១, ទួលគោក, ភ្នំពេញ
ផ្ទះល្វែង សម្រាប់ rent នៅ Phsar Depou I, Toul Kork, Phnom Penh ជាមួយ . . ...
បានចុះបញ្ជី: 3 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 2flat for rent On Mao Tsetung Blvd Rental price:$ 1600 per month,Size: 4m x 17m

ផ្សារដេប៉ូ១, ទួលគោក, ភ្នំពេញ

សុខ គីមអេង
+855-11787800

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

តម្រូវការអចលនទ្រព្យច្រើន
ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ចំនូលចិត្ត

Please fill personal info before saving favourites. Open Profile Settings.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។