កំណត់ទីតាំង

លទ្ធផល:
តម្រៀប:
Relevance

រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

សូម ចូលក្មុងគណនីចុះឈ្មោះ ដើម្បីរក្សាទុកលទ្ធផលស្វែងរកនេះ

បង្កើតសារជូនដំណឹង

សូមចូលក្នុងគណនីចុះឈ្មោះ គណនីដើម្បីបង្កើតសារជូនដំណឹង.

ផ្ទះល្វែង សំរាប់ជួល ក្នុង Chakto Mukh

បានរកឃើញ 14 ផ្ទះល្វែង សម្រាប់ Rent in Chakto Mukh, Daun Penh, and others

Flats for rent on Norodom Blvd,Rental price: $3,000/month House size: 8m x 16m

ផ្ទះល្វែង  
$3,000 $3,000/m2
2 4
ចតុមុខ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
ផ្ទះល្វែង សម្រាប់ rent នៅ Chakto Mukh, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្រ...
បានចុះបញ្ជី: 4 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Flats for rent on Norodom Blvd,Rental price: $3,000/month House size: 8m x 16m

ចតុមុខ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

ភួង​ មករា
+855-17708007

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Flat for rent near the Royal Palace, Rental price: $1300/month,House size : 3.8m x 20m

ផ្ទះល្វែង  
$1,300 $1,300/m2
2 3
ចតុមុខ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
ផ្ទះល្វែង សម្រាប់ rent នៅ Chakto Mukh, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្រ...
បានចុះបញ្ជី: 4 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Flat for rent near the Royal Palace, Rental price: $1300/month,House size : 3.8m x 20m

ចតុមុខ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

ភួង​ មករា
+855-17708007

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Flat for rent On Sisowath Blvd, House size: 4m x 20m,Rental price:$4,000/month

ផ្ទះល្វែង  
$4,000 $4,000/m2
5 6
ចតុមុខ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
ផ្ទះល្វែង សម្រាប់ rent នៅ Chakto Mukh, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្រ...
បានចុះបញ្ជី: 4 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Flat for rent On Sisowath Blvd, House size: 4m x 20m,Rental price:$4,000/month

ចតុមុខ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

ភួង​ មករា
+855-17708007

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

2Flat for Rent in Chak Tomuk

ផ្ទះល្វែង  
$3,000
ចតុមុខ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ ជួល នៅ Chakto Mukh, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ . ...
បានចុះបញ្ជី: 4 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 2Flat for Rent in Chak Tomuk

ចតុមុខ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Phan Sopheap
+855 12 838 829

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Villa for Rent in Chak Tomuk

ផ្ទះល្វែង  
$7,000
ចតុមុខ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
ផ្ទះល្វែង សម្រាប់ rent នៅ Chakto Mukh, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ . . ប្រ...
បានចុះបញ្ជី: 5 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Villa for Rent in Chak Tomuk

ចតុមុខ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Phan Sopheap
+855 12 838 829

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Duplex Flat For Rent in Daun Penh

ផ្ទះល្វែង  
$4,500
4 9 180m2
ចតុមុខ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
Duplex Flat For Rent in Daun Penh សម្រាប់ នៅ Daun Penh, Phnom Penh ក្ន...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Duplex Flat For Rent in Daun Penh

ចតុមុខ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

4 bedrooms Flat For Rent in Daun Penh

ផ្ទះល្វែង  
$2,500
4 2
ចតុមុខ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
Located in Chaktomok Size: 10m x 20m = 200sqm Price: 2500$ 4 bedrooms with 2 bathrooms...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 4 bedrooms Flat For Rent in Daun Penh

ចតុមុខ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

3 bedrooms Flat For Rent in Daun Penh

ផ្ទះល្វែង  
$1,000
3 2
ចតុមុខ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
Located in Chaktomuk Size: 4m x 36m = 144sqm Price: 1000$ 3 bedrooms with 2 bathrooms&...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 3 bedrooms Flat For Rent in Daun Penh

ចតុមុខ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Flat For Rent

ផ្ទះល្វែង  
$1,200
ចតុមុខ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
, Property Type : Flat , Land Size : 0 , Price : 1200.00 ...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Flat For Rent

ចតុមុខ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Flat For Rent

ផ្ទះល្វែង  
$4,500
4 4
ចតុមុខ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
Price (USD) : $ 4,500.00 ,Location : Chaktomuk, Daun Penh, Phnom Penh ...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Flat For Rent

ចតុមុខ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

តម្រូវការអចលនទ្រព្យច្រើន
ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ចំនូលចិត្ត

Please fill personal info before saving favourites. Open Profile Settings.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។