កំណត់ទីតាំង

លទ្ធផល:
តម្រៀប:
Relevance

រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

សូម ចូលក្មុងគណនីចុះឈ្មោះ ដើម្បីរក្សាទុកលទ្ធផលស្វែងរកនេះ

បង្កើតសារជូនដំណឹង

សូមចូលក្នុងគណនីចុះឈ្មោះ គណនីដើម្បីបង្កើតសារជូនដំណឹង.

ផ្ទះល្វែង សំរាប់ជួល ក្នុង Phsar Kandal I

បានរកឃើញ 10 ផ្ទះល្វែង សម្រាប់ Rent in Phsar Kandal I, Daun Penh, and others

Service Apartment 1 Bedroom For Rent

ផ្ទះល្វែង  
$500
1 1 60m2
ផ្សារកណ្តាល១, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ លក់ នៅ Phsar Kandal I, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ $500....
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Service Apartment 1 Bedroom For Rent

ផ្សារកណ្តាល១, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

1 bedroom flat for Rent in Daun Penh

ផ្ទះល្វែង  
$350
1 1
ផ្សារកណ្តាល១, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
Located in Phsar Kandal I Size: 4m x 22m = 88sqm,E3 Price: 350$ 1 bedroom with 1 bathr...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 1 bedroom flat for Rent in Daun Penh

ផ្សារកណ្តាល១, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

2 bedrooms Flat For Rent in Daun Penh

ផ្ទះល្វែង  
$400
2 2
ផ្សារកណ្តាល១, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
Located in Phsar Kandal I Size: 4m x 22m = 88sqm,E3 Price: 400$ 2 bedrooms with 2 bath...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 2 bedrooms Flat For Rent in Daun Penh

ផ្សារកណ្តាល១, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Great Location, Great Entrance For Rent In Riverside

ផ្ទះល្វែង  
$330
1 1
ផ្សារកណ្តាល១, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
Great Location, Great Entrance For Rent In Riverside សម្រាប់ នៅ Daun Pen...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Great Location, Great Entrance For Rent In Riverside

ផ្សារកណ្តាល១, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Colonial Flat For You

ផ្ទះល្វែង  
$400
2 2
ផ្សារកណ្តាល១, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
Colonial Flat For You សម្រាប់ នៅ Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia ក្នុងតម្ល...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Colonial Flat For You

ផ្សារកណ្តាល១, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

A Delightful 1 bed for Rent in Riverfront

ផ្ទះល្វែង  
$600
1 1
ផ្សារកណ្តាល១, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
A Delightful 1 bed for Rent in Riverfront សម្រាប់ នៅ Daun Penh, Phnom Pe...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - A Delightful 1 bed for Rent in Riverfront

ផ្សារកណ្តាល១, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Bright & Spacious Flat With Super Balcony

ផ្ទះល្វែង  
$350
1 1
ផ្សារកណ្តាល១, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
Bright & Spacious Flat With Super Balcony សម្រាប់ នៅ Daun Penh, Phno...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Bright & Spacious Flat With Super Balcony

ផ្សារកណ្តាល១, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Modern Apartment Quality Furnishings

ផ្ទះល្វែង  
$500
2 2
ផ្សារកណ្តាល១, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
Modern Apartment Quality Furnishings សម្រាប់ នៅ Daun Penh, Phnom Penh, C...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Modern Apartment Quality Furnishings

ផ្សារកណ្តាល១, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Great Location, Great Entrance, Super Price

ផ្ទះល្វែង  
$330
1 1
ផ្សារកណ្តាល១, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
Great Location, Great Entrance, Super Price សម្រាប់ នៅ Daun Penh, Phnom ...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Great Location, Great Entrance, Super Price

ផ្សារកណ្តាល១, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Flat For Rent

ផ្ទះល្វែង  
$5,000
7 8
ផ្សារកណ្តាល១, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
, Property Type : Flat , Land Size : 0 , Price : 5000.00 ...
បានចុះបញ្ជី: 6 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Flat For Rent

ផ្សារកណ្តាល១, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

តម្រូវការអចលនទ្រព្យច្រើន
ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ចំនូលចិត្ត

Please fill personal info before saving favourites. Open Profile Settings.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។